అచ్చంగా తెలుగు: సుజాత తిమ్మన
Showing posts with label సుజాత తిమ్మన. Show all posts
Showing posts with label సుజాత తిమ్మన. Show all posts

నాకందించవయ్యా...!

10:35 PM 0
నాకందించవయ్యా...! తిమ్మన సుజాత  అలకలన్నీ తీరి అలివేలు మంగ అరిసేలే వండి వడ్డించె నా... ప్రేమ పాలు పోసి పద్మావతమ్మా.. పరమాన్నమే ...
Read More

"జీవితం ..."

10:36 PM 0
  "జీవితం ..."  సుజాత తిమ్మన..   వైకుంఠము  చేరి... విష్ణు దర్శనము చేయాలనుకున్తున్నావా... కైలాసముమున కేగి.. శివ సా...
Read More

పూజాఫలం

11:33 PM 0
పూజాఫలం -       శ్రీమతి సుజాత తిమ్మన.     “ఉన్నానో పోయానో చూడ్డానికి వచ్చావా....!” కనుబొమలు ఎగురవేస్తూ, కోపంగా అరిచాడు...సుధాకర్....
Read More

రెక్కల గుఱ్ఱం...

9:49 PM 0
రెక్కల గుఱ్ఱం... - సుజాత తిమ్మన. నీలాకాశంలో ..వెండి అంచుల పరదాలు  అలా సాగిపోతూ ఉంటె... అనుకునే దాన్ని...పసితనంలో.... ఆ పరదాలత...
Read More

శిలాశాసనాలు...!!

1:38 PM 0
శిలాశాసనాలు...!!  - సుజాత తిమ్మన  శ్వాసల కలయిక ఏకమైన వేళ అనుకున్నాము మనం  " నాతిచరామి " అని రెండు ఎదల కలయికలో ఏర...
Read More

Pages