అచ్చంగా తెలుగు: సంపాదకీయం
Showing posts with label సంపాదకీయం. Show all posts
Showing posts with label సంపాదకీయం. Show all posts

'కిక్' ఖరీదు

9:45 PM 0
ప్రియమైన పాఠకులకు మా ‘అచ్చంగా తెలుగు’ కుటుంబం తరఫున అభివందనం ! స్వాగతం ! ఈ నవంబర్ సంచికలోని అంశాల పరిచయానికి ముందు... ఎప్పటిలాగే చిన్...
Read More

వెలుగులు పంచండి...

2:01 PM 0
వెలుగులు పంచండి... ప్రియమైన మిత్రులకు, చదువరులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు... మనసు అనే నిండు జాబిలిని కారుమబ్బుల్లా కమ్ముకుంటాయి చీకట్లు...
Read More

ఒక చిన్న మాట

4:51 PM 0
ఒక చిన్న మాట మనం ఒకేసారి రెండు మూడు పనులు చెయ్యగలుగుతాం. అంటే మన మెదడుకు సమాంతరంగా రెండు మూడు దిశల్లో పని చెయ్యగల సామర్ధ్యం ఉందన్నమాట ! ఉదా...
Read More

సంపాదకీయం

10:10 PM 0
సంపాదకీయం -      భావరాజు పద్మిని చూస్తుండగానే... ‘అచ్చంగా తెలుగు’ అంతర్జాల మాస పత్రిక అర్ధ వసంతం పూర్తి చేసుకుంది. ఈ  ఆరు నెలల సంచిక మీ కళ్ళ...
Read More

సంపాదకీయము

7:21 PM 0
సంపాదకీయము -- చెరుకు రామ మోహన్ రావు    నేను వ్రాసే ఈ సంపాదకీయానికి మూలము సద్గురువులు శివానంద మూర్తి గారి, ఆంధ్ర భూమిలో 10/06/14 న ప్రచురింప...
Read More

మనసారా అభినందించండి...

5:52 AM 0
ఈ రోజు మీరు ఈ పత్రిక చదవగలుగుతున్నారు అంటే, దాని వెనుక ఎంతో మంది కృషి ఉంది. మేధో మధనంతో రచనలు అందించే రచయతలు, చక్కటి బొమ్మలు వేసి ఇచ్చే నగేం...
Read More

Pages