అచ్చంగా తెలుగు: వ్యక్తిత్వ వికాసం
Showing posts with label వ్యక్తిత్వ వికాసం. Show all posts
Showing posts with label వ్యక్తిత్వ వికాసం. Show all posts

పరిస్థితులే కారణమా?

12:50 AM 0
పరిస్థితులే కారణమా? బి.వి.సత్యనగేష్  (ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు ) రైలు ప్రయాణం షెడ్యుల్ ప్రకారం జరగట్లేదు. ప్రయాణీకులుగా మనం చేసేదేమీ...
Read More

మానసిక ఒత్తిడి

12:59 PM 0
మానసిక ఒత్తిడి బి.వి.సత్యనగేష్ (ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు ) మానసిక ఒత్తిడి లేని వారెవరైనా వుంటారా అని ప్రశ్నించుకుంటే వుండరనే సమాధాన...
Read More

స్వసానుభూతి (SELF PITY)

2:53 PM 0
స్వసానుభూతి (SELF PITY) బి.వి.సత్య నగేష్  (ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు ) శరీరానికి డయాబెటిస్ వ్యాధి ఎంత ప్రమాదకమైనదో మనసుకు స్వసానుభ...
Read More

పోటీతత్వం

10:18 PM 0
పోటీతత్వం బి.వి.సత్యనాగేష్  నేటి ఆధునిక యుగం ఒక పోటీ ప్రపంచం. పోటీలో వున్నవాడే ప్రగతిని సాధిస్తాడు. పోటీలో లేకపోతే వున్న చోటులో కూడ...
Read More

నేను చెయ్యగలను

10:22 PM 0
నేను చెయ్యగలను (I CAN DO) బి.వి.సత్య నాగేష్ , ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు            లక్ష్యసాధనకు ధృడ సంకల్పం చాలా అవసరం ధృడసంకల్పం అన...
Read More

మనోబలమే మహాబలం

4:37 PM 0
మనోబలమే మహాబలం బి.వి.సత్యనాగేష్           ఒక వ్యక్తిలోని మానసికబలం ఒక శక్తిగా మారి వ్యవస్థనే స్థాపిస్తుందనటంలో అతిశయోక్తి లేదు. మహా...
Read More

మనసా నువ్వెక్కడ?

11:23 PM 0
మనసా నువ్వెక్కడ? బి.వి.సత్యనగేష్ ‘మనసంతా నువ్వే, నా మనసు నీకిచ్చేసాను ‘ అని హృదయాన్ని చూపిస్తూ వుంటారు కొంతమంది. అసలు మనసు హృదయంలో ...
Read More

సక్సస్ సూత్రం

3:28 PM 0
సక్సస్ సూత్రం - బి.వి.సత్యనాగేష్          ప్రతీ మనిషికి కోరికలుంటాయి ఆకోరికలు నెరవేరితే సంతోషిస్తారు పెద్దస్థాయి లక్ష్యాలు నెరవేరి...
Read More

Pages