అచ్చంగా తెలుగు: వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి
Showing posts with label వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి. Show all posts

విడిన మబ్బులు

12:36 AM 0
విడిన మబ్బులు  వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి                       ఉదయమే  ఫోన్ మోగడం తో వంటింట్లో ఉన్న రమ "అక్కడే ఉన్నారుగా ఫోన్ తీయ...
Read More

ఉగాది

7:23 PM 0
ఉగాది  వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి    చైత్ర మాసమాదిగా యుగాది యేతెంచె       ఆనందమీయగా      అవనిపై అఖిల జీవులు     చైతన్య భరిత మవ్వగా...
Read More

అక్షరనీరాజనం

11:14 PM 0
అక్షరనీరాజనం      వై.యస్.ఆర్.లక్ష్మి.      ఒక్క క్షణం వృధాగా రాలనీక      ఆరో ఏట నుండే అక్షరాలతో మైత్రి చేసి      నిరంతర క...
Read More

సమన్వయం

11:14 PM 0
సమన్వయం వై ఎస్ ఆర్ లక్ష్మి రమ ఉదయమే వంటింట్లో అష్టావధానం చేస్తోంది.ఒక పొయ్య మీద పప్పుకూర , రెండో పొయ్య మీద కుక్కర్లో ఇడ్లీ ఉడుకుత...
Read More

సేవ

11:47 PM 0
సేవ   వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి          "సుబ్బారావు రాలేదా?అని అడిగాడు శ్రీనివాసరావు తనతోపాటు పార్కులో కూర్చున్న మిగిలిన స్నేహితుల...
Read More

ఆసరా

7:15 PM 0
ఆసరా  వై.శ్రీ రంగ లక్ష్మి "మరొక్కసారి ఆలోచించు కన్నా!"అని ప్రాధేయపూర్వకంగా అడిగింది అరుణ.      "లేదమ్మా!నానిర్ణ...
Read More

Pages