అచ్చంగా తెలుగు: ముఖాముఖి
Showing posts with label ముఖాముఖి. Show all posts
Showing posts with label ముఖాముఖి. Show all posts

దర్శక 'ఆదిత్యుడు' - శ్రీ వి.ఎన్.ఆదిత్య గారితో ముఖాముఖి

8:48 AM 0
దర్శక 'ఆదిత్యుడు' - శ్రీ వి.ఎన్.ఆదిత్య గారితో ముఖాముఖి  భావరాజు పద్మిని  చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటే తపస్సు, ఒకటే తపన, ఒకటే కల ... ...
Read More

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి సినీ నటులు ప్రదీప్ గారితో ముఖాముఖి

12:22 AM 0
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి  సినీ నటులు ప్రదీప్ గారితో ముఖాముఖి  భావరాజు పద్మిని  అతి చిన్న వయసులోనే అనుకోకుండా సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టి, ఆ ...
Read More

Pages