అచ్చంగా తెలుగు: భారతీ లక్ష్మణ్
Showing posts with label భారతీ లక్ష్మణ్. Show all posts
Showing posts with label భారతీ లక్ష్మణ్. Show all posts

ఉగాది - కవిత

2:15 PM 0
  ఉగాది   శ్రీమతి భారతీ లక్ష్మణ్ నూతన ఒరవడిని తెచ్చిన ఈ వసంతం. నిశ్చేతన జీవితాలను తన ఒడికి చేర్చుకుని అందరికీ ఇచ్చెన...
Read More

Pages