అచ్చంగా తెలుగు: జాని తక్కెడశిల
Showing posts with label జాని తక్కెడశిల. Show all posts
Showing posts with label జాని తక్కెడశిల. Show all posts

తిరోగమన కవిత్వానికి

6:22 PM 0
తిరోగమన కవిత్వానికి అడ్డుకట్ట పడాలి తక్కెడశిల జాని బాషా  అంగులూరి అంజనీ దేవి గారు నవల రచయిత్రిగా తెలుగు సాహిత్యానికి సుపరిచితు...
Read More

Pages