అచ్చంగా తెలుగు: కంభంపాటి రవీంద్ర
Showing posts with label కంభంపాటి రవీంద్ర. Show all posts
Showing posts with label కంభంపాటి రవీంద్ర. Show all posts

బతుకు గుట్కా బండి

2:43 AM 0
బతుకు గుట్కా బండి  కంభంపాటి రవీంద్ర  ఉదయాన్నే టీ పెట్టి, పిల్లల్ని లేపుతూ, పాకలోంచి బయటికొచ్చింది అప్పాయమ్మ. ఇంటి ముందు మడతమంచం మీ...
Read More

ధాత్రి

11:45 PM 0
ధాత్రి కంభంపాటి రవీంద్ర లేక్ వ్యూ అపార్ట్మెంట్ ముందు కొంత మంది పెద్దలు, తల్లులు, పనమ్మాయిలు నుంచుని సాయంత్రం పూట వచ్చే స్క...
Read More

సోమిదేవమ్మ వీలునామా

7:24 PM 0
  సోమిదేవమ్మ వీలునామా కంభంపాటి రవీంద్ర ఉదయం ఎనిమిదవుతూంది, సోమిదేవమ్మ గారు పూజాదికాలు ముగించుకుని పెరటివైపున్న అరుగు మీదకొచ్చేసర...
Read More

Pages