శివం -92 - అచ్చంగా తెలుగు

శివం - 92 

రాజ కార్తీక్ 


 (హర సిద్ధుడు.. ఆలయానికి రావడం నేను అతనికి కనపడటం జనులందరికీ తను నన్ను తీసుకు వెళ్ళటం అదే శివలింగాన్ని తీసుకు వెళ్ళటం అందరూ ఆశ్చర్యపడటం మంత్రిగారు చెప్పిన విధంగా రాజుగారు తప్పు తెలుసుకోవటం.. హార సిద్దు గొప్పతనం అక్కడున్న వారందరూ తన తల్లితో సహా తెలుసుకోవడం , నా స్వరం అందరికీ వినపడటం.. హారసిద్ధుని తాత... హరి సిద్దు ని అనుసరించటమే సబబు అని  వివరణ ఇవ్వడం).


హరసిద్ధుని కొట్టుకుంటూ తీసుకువచ్చిన మార్గమున మా పయనం మొదలుపెట్టాం..


నేను "ఏమి హరి సిద్ధ! నా మొహాన్ని బాగా చెక్కుతావా" చిలిపిగా 


హ "స్వామి! నీకు ఒక దండం అయ్యా" విసుగ్గా 


నేను "శివరాత్రి రోజు నన్ను పూజిస్తున్న నా భక్తుల నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లిపోతున్నాం. ఇదేమైనా సబబా" చతురు గా


హ "ఊరుకోవయ్యా నువ్వు ఎక్కడ లేవు అన్ని చోట్ల నువ్వే ఉంటావుగా కాశీలో శివలింగాన్ని పూజిస్తారు అంతమాత్రాన అక్కడ నువ్వు లేనట్టా ఎందుకయ్యా నాతో పరాచకాలు ఆడతావ్ అన్ని చోట్ల నువ్వే ఉంటావు అంతా నువ్వే ఉంటావు అంతా నువ్వే చేస్తావ్ నాకు వరం ఇచ్చేది నువ్వే,  శిక్షించింది నువ్వే . నాకు ఇలా బుద్ధి ఇచ్చింది నువ్వే, తప్పులు వద్దు పాప ముద్దు పుణ్యం వద్దు,  అంతా శివ అర్పణం ఏదో అల్ప మనిషిని నువ్వా మహాదేవుడివి.. ఏదో నా అదృష్టమో.. లేక నా పెద్దల పుణ్యఫలము నీవు కనబడ్డావు..ఎలాగో అయిపోయింది కాసేపు ఉండవయ్యా నీకెందుకు నీ మొహం బాగా చెక్కుతాగా మా నాయనమ్మ చెప్పినట్టు ఆ విగ్రహం చూసి సాక్షాత్తు శివుడే కైలాసంలో పెట్టుకోవాలి రా అని.." అన్నాడు ప్రేమ గా స్నేహితుడు తో లాగానేను "బేష్ సరే కాని ఏమి చేస్తాం ఒప్పుకున్నాక తప్పుతుందా.. తల మీద గంగని పెట్టుకోవాలని ఒప్పుకున్నాను తప్పుతుందా.. సగం మీ అమ్మ పార్వతికి ఇచ్చాను. తప్పుతుందా... అలాగే మీకు కూడా.. మాట ఇచ్చాను కదా పదా వెళ్దాం"హ "ఏమయ్యా అందరికీ నేను అంటేనే చులకన.. ఇంత బాగా ఇప్పటిదాకా చేసుకున్న తర్వాత.. ఏదో ఇష్టం లేనట్టు మాట్లాడతావేంటి.." అన్నాడు చిరు కోపం గా


హర సిద్దు కి  కేవలం నేను తన వెళుతున్న మార్గంలో తప్ప మిగతాది ఏదీ కనపడట్లేదు.. ఏ మార్గంలో తన బటులు చేత శిక్షింప పడటం వల్ల అవమాన బారం భావించాడు ఇప్పుడు అదే మార్గం లో ..


రాజు అయ్యన్న మంత్రి హార సిద్దు తల్లి అందరూ నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు..


శివలింగాన్ని చేత్తో నడిపించుకుంటూ తీసుకు వెళుతున్న హర సిద్దు ను  చూసి చుట్టుపక్కల పుర ప్రజలందరూ ఒక రథాన్ని చూసి నమస్కారం చేసిన విధంగా అటు ఇటు నిలబడి నమస్కారం చేస్తున్నారు..కుంభ రాజ్యం నుండి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కలిసిన మిత్రుడు అదే మన హార సిద్దు ఆలయాన్ని బాగు చేశాడు కదా ..అతగాడు కూడా హార సిద్దు తనకి తన సంకల్పం పాత దేవాలయంను బాగా బాగు చేసిన విధానం అంతా చెప్పాడు 


హరసిద్ధుని ప్రతి చర్య లు అందరికీ అతని కథ నాయక తత్వాన్ని విశదీకరస్తున్నాయి 


హర సిద్దు నీ సోదరుడు ఇది చూసి ఖిన్నుడు అయ్యాడు. తాను మానసికంగా తన అన్నని  పరి త్యజించాడు.. తాను కాశీ యాత్రకు బయలుదేరాడు..

సరిగ్గా అతను ముందుకు రాగానే మన హార సిద్దు "తొందరగా రావయ్యా అంటూ నా చేతుల ఉన్న  త్రిశూలం తీసుకొని తన ముందుకు పెట్టాడు..


న్యాయస్థానంలో హార సిద్దు

క్షమాపణ అడకబోయే సరికి కోపంతో తన సోదరుని కూడా వీడు కోపం తో ఊగి పోయి గాయాలు చూశాడు అని ఏడుస్తూ పలికాడు కదా... హరసిద్ధుడు ఎంత క్షమించమని అడిగినా కూడా అతని మాటలు తన తమ్ముడు  పట్టించుకోలేదు.. ఇప్పుడు అర్థమైంది . కాశి వెళ్ళటంలో గొప్పతనం ఏముంది కాశీ విశ్వనాథుని తీసుకెళ్లడంలో ఉంది కదా గొప్పతనం అని

కళ్ళముందు త్రిశూలం కనపడే సరికి హారసిద్దని సోదరునికి తన అన్న భక్తి భావం పూర్తిగా అర్థమైంది.. 


చుట్టుపక్కల జనులు చేరి తండోపతండాలుగా.

నమస్కారం చేయి సాగారు


ఇది చూసినా డు తనని మోసం చేసిన ఆచార్యుడు.. అప్పుడు దెబ్బలు తింటూ కూడా.. మంచినీరు ఇచ్చాడు..


హరసిద్ధుడు " స్వామి గంగమ్మ ఏముంటుంది.." ఏదో ఒక అంశం లేవా నెట్టినట్టు


అంతే నా జటల నుంచి నీరు వచ్చాయి..


తన ఆచార్యుడు అది చూసి తన అడుగులు వెనక్కి వేశాడు.. అలాంటి వారి అడుగులు ఎప్పుడూ వెనకే ఉంటాయి.హార సిద్దు లాంటి  ప్రేమ చూపించిన వాడిని మోసం.చేసిన అతగాడు తల రాత యముడే చూసుకుంటాడు..సమయం వచ్చినప్పుడు..ఏదో కొలహలంగా ఉందని ముందుకు చూస్తూ నిలబడింది ఒక యువతి తాను హార సిద్దు ను అవమానించిన యువతి..

 . సరిగ్గా తన ముందుకు రాగానే.. త్రిశూలం కొండ డమరుకం తీసి సరదాగా చిన్న పిల్లవాడివలె నవ్వుతూ వాయించాడు


ఆ డమరుకంతో పాటే తన అజ్ఞానం కూడా అక్కడ ఓగిసలాడింది.


చుట్టుపక్కల ప్రజలు మాత్రం ఓం నమశ్శివాయ ఓం హరసిద్ధాయ ..అంటూ జయ. ఘోష చేస్తున్నారు


ఇప్పుడు ఎదురయ్యాడు హరసిద్ధుని ఎక్కడ పిల్లని ఇవ్వాల్సి వస్తుందని తను ఒక చేతకాని వాడని చావలేని వాడని సంపాదన లేనివాడని వెక్కిరించిన తన బంధుగణం


అందరికీ శివలింగాన్ని నడిపించుకున్నట్టు వస్తున్న అతగాడికి మాత్రం సాక్షాత్తు నా విగ్రహమే నడుచుకుంటూ వస్తుందని విధంగా కనపడింది


తన కళ్ళు తేరిపార చూసుకుంటూ కళ్ళు సరి చేసుకుంటూ అక్కడ శివలింగం ఉందా శివుడి విగ్రహం ఉందా అని పక్కన వారిని అడుగుతున్నారు


హరసిద్ధుడు శివలింగాన్ని తన చేతితో పట్టుకొని నడిపిస్తున్నాడు అని ఆ మాత్రం కనబడట్లేదని పక్కన అతను కసురుకున్నాడు.. బంధువు మాత్రం కళ్ళు సరి చేసుకుంటూ కళ్ళని తన మునివేలతో తుడుచుకుంటున్నాడు..


తన ముందుకు వెళుతున్న హార సిద్దు ను చూసి.. అతడి భక్తికి చలించి పోయాడు.. ఎంత కుళ్ళు కుతంత్రాలు ఉన్నా తాను కూడా దైవ పూజ చేసుకునేవాడు కాబట్టి ఎంతో అదృష్టం ఎంతో అర్హత ఎంతో గొప్పతనం ఉంటే తప్ప సాక్షాత్తు శివుడు రాడు అని తెలుసుకొని తన కళ్ళను ఎట్లయితే రుద్దుకుంటున్నాడు జలజల ఆనందభాష్పాలు రాలే

"నేల మీద కూర్చొని ఆనందభాష్పాలతో ఏడుస్తూ నన్ను క్షమించరా హరి సిద్ధా మీ గొప్ప తనం తెలుసుకోలేకపోయా" అంటూ ఇన్నాళ్ళకి ఇలా మనిషి విలువ తెలుసుకున్నాడు


అదేమిటి రాజుగారి వెంట వస్తూ హరసిద్ధుల్ని కొడుతూ పైశాచికా ఆనందం పొందిన వారు సైతం హారసిద్ధుని గొప్పతనం తెలుసుకొని అతని సూక్ష్మ బుద్ధిని, నిర్మలమైన మనసుని ఈ సంఘటన తెలుసుకొని తప్పు చేశామని క్షమించ మని మనస్పూర్తిగా వేడుకుంటున్నారు


చూశారా భక్తులారా ఒక మనిషిని ని దర్శనం చేత ఎంతైనా మార్చవచ్చు.. ఒక మనిషిని ప్రేమతో మార్చాలి నిజంతో మార్చాలి .. ఇక ఈ దరిదాపుల్లో హర సిద్దు కి ఉన్న  వ్యతిరేకులు శత్రువులు ఎవరూ లేరు అందరూ హర సిద్ధుని యొక్క నిర్మలమైన మనసు యొక్క జరిగిన మహాత్మా ఆకాంక్ష లేని గొప్ప సంఘటన ఉదాహరిస్తూ అతను వారితో గొడవ పెట్టుకున్నప్పుడు జరిగిన విషయాలలో హరసిద్దు చెప్పిన నీతిని గమనించి అతగాడు నిజమైన మనిషి రా అతని మాటలు మనకున్న పొగరుతో లెక్క చేయలేకపోయాము నిజమే కదరా అందుకాబట్టే దేవుడే సాక్షాత్తు హరి సిద్దులు కోసం వచ్చాడు రా అని వాళ్ళకి వాళ్ళు నాకు హర సిద్దు ఇద్దరికీ మనసులు లో క్షమాపణలు చెప్పుకుంటున్నారు..


"హరసిద్ధుడు నిజముగా హరుని ని సిద్ధించుకున్న యోగిరా ఏమిటిరా ఈ వింత ఏమిటిరా ఈ మాయ ఏమిట్రా ఏ నిజం. ఏమిట్రా ఈ నమ్మకం ఏమిటిరా నిదర్శనం" అని అందరూ ఒకటే మాట చుట్టూ జనాల కోలాహలం రథోత్సవం కన్నా ఈ లింగోత్సవాన్ని జనాలు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నారేమో అని నాకు కూడా అనిపిస్తుంది..అయ్యన రాజు "ప్రపంచంలో ఎంతమంది పాపాత్ములు ఉన్నా ఒక పుణ్యాత్ముడి కోసం మేఘం వర్సిస్తుంది.. ప్రకృతి కరుణిస్తుంది ఆ పుణ్యాత్ముడు హరసిద్ధు తెలియక ఎంతో తప్పు చేశాను అంటూ రాణీ మెడలో ఉండాల్సిన రాజముద్ర ను తీసుకొని ఆయన చేతుల్లో పెట్టి తప్పైపోయింది క్షమించు అన్న విధముగా హర సిద్దు నీతో పాటు అదే నన్ను తీసుకెళ్తున్నా దారి లో సైనికుల తోపాటు నడుచుకుంటూ అందరూ


హరి సిద్ధుని తల్లి తన చిన్న కుమారుడిని చూసి.. "కళ్లతోనే మీ అన్న సామాన్యుడు కాదురా వాడిని మనం అపార్థం చేసుకున్నాం వాడు చెప్పే కథ లు అమ్మి సత్యాలు, మింగుడు పడలేక యదార్ధ వాదిలోక విరోధి అని వాడికి జరుగుతున్న దుర దృష్టాన్ని మనం ప్రశ్నిస్తూ ఏం చేసినా వాడు మనతోనే ఉన్నాడు రా మనం వాడిని ఎన్నో రకాలుగా మాటలు అవమానించిన వాడు ఏనాడు బయట ఎవరికి ఏమి చెప్పుకోకుండా పాపo మన చుట్టూ తిరిగాడు రా.." అంటూ నిజం తెలుసుకొని ఇక అన్నయ్యతో వైరము వదలదు రారా అని చేత్తో పట్టుకొని లాకెళ్లిపోయింది

 అలాగే న్యాయ స్థానంలో కొద్ది హరసిద్ధుడు మారడా అనే కోపంతో మాట్లాడిన వారు కూడా నిజానికి ఉన్న నిర్భయత్వం ఏంటో ఈనాడు తెలుసుకున్నారు అదే న్యాయస్థానంలో హరి సిద్దు నీకు అనుకూలంగా ఉండి కూడా ఏమీ మాట్లాడలేక భయపడిన వారు కూడా.. హర సిద్దు గొప్పతనం ఇప్పుడు ప్రతి వారికి చెబుతున్నారు ఆరోజు హర సిద్దు  ఎలా చేశాడు ఈరోజు  ఎలా చేశాడు.. అయినా అతని గొప్పతనం వారు తెలుసుకోలేకపోయాం అంటూ ప్రతి విషయాన్ని మాట్లాడారు.


నడవలేని తాతని హరసిద్ధుని కొట్టిన సైనికులు అందరూ పల్లకి వలె ఎత్తుకొని తాత నీవు హర సిద్దు  స్నేహితుడివి  మనసు అర్థం చేసుకున్న వాడివి కనీసం నిన్ను ఇలా మోస్తే అయిన  తర్వాత మమ్మల్ని క్షమిస్తాడు ఏమో అన్నట్లు దీనంగా వేడుకుంటూ  పల్లకి లో కూర్చున్న  విధంగా మో సుకుంటూ వస్తున్నారు

కుంభమేళ వలే జనాలు పోటీ ఎత్తుతూ రాజ్యాo. లో ఉన్న వారందరికీ ఆ మాట ఈ మాట చేరుకుంటూ వచ్చేసారు ..


ఏ శాలలో అయితే.. హరి సిద్ధమైన ఖైదీ చేశారో

 అదే శిల్ప శాలకు తీసుకువద్దామనే నన్ను ఇక్కడిదాకా నడిపించుకుంటూ వచ్చాడు హరసిద్ధుడు..


ఇందాక హరి సిద్దులు తో పోరాడి ఓడిపోయిన ఒక సైనిక్ అధికారి ఈ సంఘటన చూసి  నిజంగా తిరిగి వచ్చాడు అని ముందుకు చూసేసరికి తన చేత్తో శివలింగం నడిపించుకుంటూ వచ్చేసరికి చేతితో నమస్కారం చేస్తూ ఒక్కసారిగా నిశ్చే యిస్తుడయ్యాడు..


ఇక మిగిలింది ఏముంది..


మొహం చెక్కవలసిన నా యొక్క రూపం..


హ "ఇక్కడ కూర్చో స్వామి మొహమొక్కటి చెప్పేస్తాను తెల్లారేసరికి శివ రాత్రి ఘడియ  అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇస్తారు తెల్లారేసరికి నా పని అయి పోగడతాను స్వామి  చెప్తున్నా విను నిజంగా నీ విగ్రహం నాకు బాగా చెక్కా ననిపిస్తేనే నువ్వు కైలాసంలో పెట్టుకో అక్కడ మా బామ్మ ను ఆనందపెట్టు..


నేను "కానీ హరసిద్ధ పూజ మధ్యలో ఆపేసుకొని తీసుకొచ్చావు నాకెవరు నైవేద్యం కూడా పెట్టలేదు ఏమిటో నేనే నా పండగను నన్నే చేసి కోకుండా చేస్తున్నావ్ కదా, నీ మొండి వైఖరితో భలేవాడివ దొరికా వయ్యా

" అన్నా ప్రేమ తో కూడిన విసుగు తో


తండోపతండాలుగా ఉన్న జనాలు చెర సాల అదే ఇప్పుడు శిల్ప సాల ,పుర ప్రజలు అందరూ లోపలికి గుమికుడి ఉన్నారు.. ఆ దేవాలయం లాంటి ప్రాంగణం చుట్టూ జనాలు వేలాది మందిగా పోగయ్యారు దొరికిన చోట కూర్చొని ఏం జరగబోతుందో చూస్తున్నారురాజుగారికి మంత్రిగారికి హర సిద్దు కుటుంబానికి  స్నేహితులకి తాతకి జనాలు ముందు వరుస చూపించి జరుగుతుంది వీక్షించవలసిందిగా కోరుకున్నట్లు సెలవిచ్చారుహరి సిద్దు నీ అమ్మకి ,తమ్ముడికే ,కాకుండా అందరికీ కూడా హరసిద్ధుడు మాట్లాడుతుంది సాక్షాత్తు నాతోనే అనుకున్న విధంగా వారు పూర్తిగా అర్దం 

 చేసుకున్నారు


హ "కుంభన్న సూర్యుడి వెళ్లిపోతున్నాడు అయ్యా వెలుగు సరిపోదు ఏం చేయాలో చెప్పు"నేను "ఈ పర్లేదు మీ మాతో పార్వతి నన్ను ఇలా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు నా తల మీద ఉన్న చంద్రుడిని ప్రకాశించమని ఆజ్ఞాపిస్తాను ఆయన వెలుగులో పగలు కన్నా చక్కని వెలుగు నీకు కనపడుతుందిలే హర సిద్ధా"అంతటితో నేను అంతే కూర్చున్నాను ఇదివరకు ఉన్న చోటు లో .. ఇదివరకు నన్ను విగ్రహం గ చె క్కిన చోటు

.. ఉన్నపలంగా చంద్రుడి వెలుగు పగటిపూట కన్నా మరింత కాంతీ వంతం అయ్యింది


అక్కడివారు అరే శివుడు అరసిద్దోడు కోసం.. వెలుగు దించాడు  విగ్రహం చెక్కటం కోసం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఉంటాడని అనుకుంటున్నారు మాట్లాడిన మాటలు ప్రకారం జనాలు అర్థం చేసుకుంది అది నిజం కూడా


హరసిద్ధుడికి ఏమి తెలియదు కదా కేవలం నేను తన పని తప్ప చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో ఏరుకు లేకుండా చేశాను..


"స్వామి సరిగ్గా కూర్చో అంటూ నన్ను తన కావాల్సిన విధంగా కూర్చోబెట్టుకుని నా మొహాన్ని పట్టుకున్నాడు" 


తన్మయ త్వం కి లోనయి ఆనందభాష్పాలు కళ్ల వెంట తిరుగుతున్నాయి


హ "  కళ ల అధిపతి నీవు ,జీవితంలో ఇలా ముగిసిపోతున్న .. ఈ చిన్నపాటి కళాకారుడికి ఎంత భాగ్యం దక్కింది సాక్షాత్తు నీ మొహాన్ని పట్టుకొని నీ మొహాన్ని చెక్కుతూ నీతో పరాచకాలు.. ఆడుతూ.. నీతో గొడవ పడుతూ ఇటువంటి భాగ్యాన్ని నాకు ప్రసాదించావు అయ్యా చనిపోయే ముందు ప్రతి మనిషికి జ్ఞానం వస్తుందంటారు కాబోలు బహుశా ప్రపంచంలో చావుకు ముందు ఇటువంటి జ్ఞానం ఎవరికీ వచ్చి ఉండదు ఎందుకయ్యా ఈ పాములు ఇవి పోతే ఈ విభూతి..చర్మ లు, .. చక్కగా అలంకరించుకోవయ్యా.. మంచి అంతా మిగతాన్ని స్వరూపాలకి ఇచ్చి ఇలా  మిగతా వి పెట్టుకున్నావు అంటే మంచిని రెండు సమానంగా భావిస్తానని మాకు చెప్పకనే చెప్పావు

.. ఈ మెడలో పామును చూసి చిన్ననాడు కార్తికేయడం వినాయకుడు భయపడలేదా,.. వారికి భయం ఎందుకు ఉంటుందిలే వారు కూడా దేవులే కదా.. ఏదిఏమైనా ఈ అజ్ఞానిని ఈ పాపిని , తెలిసి తెలియ కజేసిన పాపాలని మానసికమైన తప్పులని క్షమించి నాకు దర్శనమిచ్చావు ప్రపంచంలో నా తల్లికి సైతం అర్థం కాని నా గురించి ఒక స్నేహితుడుగా వచ్చి నన్ను ఈ రకంగా కరుణించావు ఇది చాలయ్య.. ఇక నా జీవితంలో చివరి ఘట్టం అయిపో.గొట్టి సాక్ష్యాత్తు నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను చచ్చిపోయే ముందు నీ ముందే ఉన్నాను చచ్చిపోయిన తర్వాత నీతోపాటే వస్తాను ఇక నాకు చావు భయం ఎందుకయ్యా" 


కదలకుండా విగ్రహంలా కూర్చున్న నేను.."కానివ్వు నీ కళాతపస్సు నెరవేర్చుకో" 


అక్కడ దాదాపుగా చెక్కి ఉన్న నా విగ్రహం మీద వస్త్రాన్ని తొలగించాడు కింద ఉన్న పనిముట్లు తీసుకున్నాడు..


నా మొహాన్ని ప్రత్యేకంగా తదేకంగా చూస్తూ తను అంతే చెక్కుతున్నాడు


నా మొహాన్ని చూస్తూ ఆనందం కు లోనవుతూ కళాతపస్సు  చేస్తూ  సంకల్ప సమాధి లో 

..


"నీకు ప్రతిరూపంగానే మనుషులు సృష్టించావా , నీ వలే మాకు మొక్కు కన్ను ఇచ్చావా లేకపోతే మాకు అలా ఉంది కాబట్టి నువ్వు మాకు అలా కనపడుతున్నావా ఏమి సృష్టి ఏమి మాయ అంటూ తనకి వచ్చి రాని సాహిత్య కట్టుతో కీర్తనలగా పాటలు పాడుతున్నాడు"


మధ్యలో వచ్చి తన పాటకి తలుపుతున్న నన్ను తల "అట్ల ఊ పకయ్యా" అంటూ తనకి కావాల్సిన విధంగా నా మొహాన్ని సరి చేసుకుంటున్నాడు. 


అక్కడి వారందరూ .."ఒరేయ్  శివుడు తలకాయ అటు ఇటు తిప్పుతున్నాడేమో  అయిన మాటిమాటికి తలసరి చేసి విగ్రహాన్ని చిక్కుతున్నాడు అనుకోసాగారు..


వేగుల  ద్వారా మన రాజ్య పొలిమేరలో ఎంతోమంది రాజులు తమ సైన్యాలతో ఉన్నారు అన్న విధముగా వార్తలు రావడంతో అయ్యన్న బెంబేలు ఎత్తిపోయాడు..


ఒక్కడే వచ్చాడు ధర్మయ్య బాబాయ్.. ఇప్పుడు ఆశాలలోకి


"హర సిద్దు నేను ధర్మయ్య బాబాయ్ని నీకోసమే వచ్చానని" కేకలేస్తున్నాడు.. హరసిద్ధుడు ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు ..


అప్పుడు హార సిద్ద తల్లి "కుంభరాజ్యం ధర్మయ్య బాబాయి అంటే మీరేనా అని అడిగింది"


ధర్మయ్య అమ్మ హర సిద్దు  తల్లి వా నీవంటూ పాదాభివందనం చేసి కుంభ న్న కధ..రాజు ను కాపాడిన వైనం ,, నాకు కట్టిన గుడి రాజును కాపాడు తీసిన పోరాటం అతనికి వచ్చిన బహుమతులు అన్ని వివరంగా చెప్పాడు"


ఇప్పుడు అర్దం అయ్యింది అయ్యన్న కి  ఆ రోజు ఆ సాక్ష్యం చెప్పిన ఆగంతకుడు కపటి అని


హర సిద్దు తల్లికి.. చనిపోయే సమయంలో కూడా తన బాగా బతకాలని ధర్మయ్య బాబాయ్ని కలవాలి అని తనకు చెప్పింది జ్ఞాపకం వచ్చి కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తుంది ఇటువంటి పుణ్యాత్ముండా నేను కంది అని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది..


హర సిద్దు మీద జరిగిన నేరాపారాధన.. శిక్ష మొత్తం తెలుసుకొని తనకి అర్దం అయ్యింది 


ధర్మయ్య అయ్యన్నరాజుతో "రాజా మేమే శత్రువులను కాదు అది శత్రుదేశాలు చేసిన కుట్ర మా రాజుగారు బయటే ఉన్నారు మాకు కలలో సాక్షాత్తు శివుడు కనబడి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ జాము కల్లా మీ రాజ్యానికి రావాల్సిందిగా ఆజ్ఞ వేశాడు అది నిజమో కాదో రూ డి చేసుకొనిలేక .. పడుకోగా తిరిగి అదే కల రాజు గారికి వచ్చింది కుంభన్న గుడిలో కూడా శివుడు ఒకరి ఒంట్లోకొచ్చి కల లో చెప్పిన విధం గా వెళ్ళవలసిందిగా చెప్పాడు, అందుకే మా కొద్దిపాటి పరివారంతో ఏమైందో  ఏమైనా సమస్య వచ్చిందని మేము వచ్చాము రాగా దారిలో మాకు ఎంతో మంది రాజులు కనపడ్డారు అందరిని సరి చేసుకోగా అందరికీ కూడా అదే కల వచ్చింది అందుకే మీ రాజ్యానికి అందరం వచ్చాము కానీ యుద్దానికి   మాత్రం కాదు నేను మీకు మధ్యవర్తిగా మాట్లాడటానికి మీతో ఇటువంటి సమాచారం తప్పకుండా మీకు చెప్పడానికే ఇక్కడికి వచ్చాను ఇదంతా చూశాను


అయ్యన "తప్పు చేశానయ్యా నేను ఇటువంటి శివ భక్తున్ని ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టాను నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడాను అతను చెప్తున్నా వినకుండా అతని ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేక నాకు పట్టిన మథం నాకు ఎక్కిన గర్వంతో అతనికి మరణ శిక్ష వేశాను ఇలా సాక్షాత్తు శివుడే హార సిద్దు..అంటూ చెంపలు వేసుకున్నాడు"హ "నిజమైన ఆనందం తెలియకుండా చిన్ని చిన్ని ఆనందాలకి మనుషులు అలవాటు పడే విధంగా వాళ్ళ కర్మ ని నువ్వు నిర్ధారించి నశించే బొమ్మలుగా మారుస్తాము ఏమి మాయ దేవుడా ఏమి ఈ భగవంతుడా ఏమీ ఈ శివుడా అంటూ వచ్చిన విధంగా గాత్రంతో పాటు పాడుతున్నాడు తన కళాతపస్సు నెరవేర్చుకుంటూ ధర్మయకర్తమైంది కేవలం హార సిద్దు కి శివుడు తప్ప మరి ఏది కనపడట్లేదు అందుకే ఎవరి మాటలకి తాను కచ్చితంగా వినలేదు లేదు ఇదే మొదటి నుంచి అందరు అనుకుంటున్నారు..


హర " ఈ దేహం ఏముంటుంది కొన్ని సంవత్సరాలు కానీ నీవు సృష్టించిన ఈ రాయి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలైనా ఉంటుంది అందుకే నా విగ్రహా రూపంలో అందరికీ దర్శనం ఇస్తా అంటూ తనదైన చలోక్తీ  పాట పాడుతూనే ఉన్నాడు కీర్తన లాగా" 


నా మొహం కింద నా మెడ భాగాన్ని సిద్ధం చేస్తూ నా తలలో ఉన్న నాగరాజుని పక్కకు తీసి పెట్టాడు.. నాగరాజు సైతం ఏమి ఈ వ్యక్తి నన్ను కూడా తీస్తున్నాడు అని భక్తితో కూడిన చిన్న కోపం ప్రదర్శించింది..

మళ్లీ సవ్యంగా నన్ను చెక్కి మళ్ళీ నాగరాజు అని నాకు అలంకరించి తనని కూడా సుందరంగా చెప్పాడు


"చంద్రుని వెలుగులో చంద్రశేఖరుని సిద్ధం చేస్తున్నాను అంటూ తన కీర్తన ఆలపిస్తూనే ఉన్నాడు


గర్లకంఠుని గరళం తాగిన గర లపు చుక్క సిద్ధం చేస్తున్నాను అంటూ ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు


చనువుగా వచ్చి నా ఒంటికి నవీబుదినంతా చేత్తో తడిపేస్తూ అయ్యా నాకు గంగ కావాలి అని గానం చేశాడు పైనుంచి వస్తున్న గంగతో నా ఒంటిని శుభ్రంగా చేసి తన బొమ్మకి పూర్తిగా నగీషాలు చిక్కుకుంటూ సిద్ధం చేయబోతున్నాడు మరికొన్ని నిమిషాల్లో  తన కళాతపస్సు అదే నా విగ్రహం సిద్ధం కాబోతోంది


విగ్రహాన్ని చూసిన అందరూ అరే అచ్చు శివుడి ఇంతే ఉంటాడు కాబోలు రా అందుకే అంత సరిగ్గా..చూసి చెక్కాడు..


 తాత ,ధర్మయ్య , హార సిద్దు తో " నేను చేసిన విషయాలు మొత్తం కథలుగా చెబుతూ ఇటువంటి ఉత్తముడిని మా రాజ్యానికి పిలిపించుకుందామని పౌర్ణమి తర్వాత రమ్మని అడిగాము అతని ఈ సమయంలో కూడా తన ఊరిలో దేవాలయం బాగు చేయడం కోసం పూనుకున్నాడా ఆహా ఏమి ఇతకాడి మనస్తత్వం" అని కొనియాడారుఅభిషేకమైపోయిన తర్వాత శివలింగం వలే అందరి మనసు నిర్మలంగా మారింది ఇక ఎవరిమీద ఎవరికైనా హర సిద్దు ఎటువంటి వాడు అని అనుమానం లేదు తను ఉన్నతమైన మనసు కలిగిన వాడు ఉన్నతమైన వ్యక్తి అని అందరూ తీర్మానించుకోసాగారుహరసిద్ధుని నాయనమ్మ తాతయ్య అత్మ లు నా   ప్రత్యక్షమై నమస్కారం చేశారు వారిని దీవించి హర సిద్దు కి నేనున్నానని అభయమిచ్చాను.."9 నెలలు పెరిగిన దేహాన్ని.. పుట్టుకతో ఇచ్చి.. ప్రాణం పోగానే అప్పటికి అప్పటిదాకా పెరిగిన దేహాన్ని కాసేపట్లో బూడిద చేస్తాం ఇంతకన్నా గొప్ప సృష్టి రహస్యం ఏముందయ్యా అంటూ ఆలపిస్తున్నాడు


నా వెనక్కి వచ్చి నా జట లను సరి చేసుకుంటూ విగ్రహం ఉన్న వెనక కూడా సరి చేసుకుంటున్నాడు..


ఇక దాదాపు విగ్రహం సిద్ధం..నా జన్మ చరిత అర్ధమైంది నా కళ్ళతో సహా పూర్తి అయిందని విగ్రహాన్ని సిద్ధం చేశాడు నిజంగా చెబుతున్నా నేను ఎలా కూర్చున్నాను అచ్చం అలాగనే నా విగ్రహాన్ని సిద్ధం చేశాడు ఇటువంటి ప్రపంచ కళాకారుడిని ముందు ఎప్పుడూ మీరు ఎవరు చూసి ఉండరు..


దాదాపు శివరాత్రి గడియలు అయిపోవచ్చాయి , విగ్రహంసిద్ధం చేశాడు తాను కోరుకున్న విధంగా శివరాత్రి ఘడియల్లోనే శిక్ష అమలు తీయవలసిందిగా గుర్తు చేసుకున్నాడు


హ " స్వామి నాకు చేత అయ్యిన వరకు ఈ విగ్రహాన్ని చేశాను బావుందని అనుకుంటున్నాను నా జన్మ సార్థకత అయ్యుది.. చివరి కోరిక నెరవేరింది, ఇక నాకు మరణ శిక్ష అమలు చేస్తారు. నీతో పాటు తీసుకెళ్లిపో స్వామి ఇదే నా చివరి కోరిక అత్యాశ అను కోవద్దు వీర oదరితో నేను ఉండలేను.. ఎవరి మీద ప్రేమ లేని వ్యక్తి లేదు నాకు నీతో ఉన్న ఆనందం చాలు స్వామి నీతోనే ఎప్పుడు ఇలా ఉంటే పరాచకాలు నీకు సేవలు చేస్తూ గడిపేస్తాను.

అంటూ ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల పరికించి చూశాడు శూన్యం తప్ప  ఏమీ కనపడట్లేదు , కొంతసేపు నుండి అదే నన్ను లాక్కొని తీసుకొచ్చిన దగ్గరనుంచి తనకి నేను తన గమ్యం తప్ప మరేమీ కనపడట్లేదని అర్థం చేసుకున్నాడు


నేను " విగ్రహాన్ని చక్కగా చెప్పావయ్య నిజంగా మీ పార్వతి మాత ఇది చూస్తే కైలాసంలో పెట్టుకోవాలని అంటుంది నాకు బాగా నచ్చింది దీనిని నేను కైలాసం తీసుకెళ్తాను కానీ నిన్ను మాత్రం తీసుకువెళ్లను" 


హ "ఏమి స్వామి ఇందాక తీసుకెళ్తా అన్నావుగాని చిన్న పిల్లవాడి వలె మొహం పెట్టాడు


" తీసుకెళ్తానని చెప్పాకాని ఇప్పుడు తీసుకెళ్తానని చెప్పాను నేను.. నువ్వు చేయవలసిన పని ఇంకా ఉందయ్యా"హ "భౌతికంగా కాసేపట్లో చనిపోతాను స్వామి ఆయన ఈ జనాలతో నాకేం పని నాకు ఎవరి మీద ప్రేమ లేదు. ఏదో చేయాలని తపన అసలు లేదు నాకు చాలు స్వామి మీతో వచ్చేస్తా ఇదొక్కటి కాదని దయచేసి అన్నాడు తన హక్కుగా స్నేహితుడితో మాట్లాడినట్టు..ఇంతమంది నీకోసం ఎదురు చూస్తుంటే మీరందరూ నాకు అక్కర్లేదు అంటావేమయ్యారు సిద్ధ అంటూ ఒకసారి చూడమని చెప్పాను


హర సిద్దు కి పూర్తి దృష్టి వచ్చింది


" చుట్టుపక్కల వేలాది మంది జనం దాదాపు రాజ్య ప్రజలందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా అన్నట్లు కోలాహలం  తన తల్లిని చూసి అమ్మ తమ్ముడు ధర్మయ్య బాబాయ్ తాత అంటూ అందరినీ పలకరించాడు..


అయ్యన్న "తప్పు చేశాను క్షమించు అంటూ రాజుగారు మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని క్షమాపణ అని అడుగుతున్నారు


హరసిద్ధుడికి ఏమీ అర్థం కాలేదు


నేను లేచి వెళ్ళి హరి సిద్దని భుజం మీద చేయి వేశాను


" అంతా కనపడింది తన గుడి లో తను లాక్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది మొత్తం" 


హర సిద్దు తిరిగి చూశాడు నా వైపు


నేను " నీ మరణ శిక్ష రద్దు తప్ప ఏ కోరికైనా కోరుకుని అడిగాను ఎందుకో తెలుసా అది ఎలాగో జరగదు కాబట్టి అర్థమైతే అదే శివం.. నిన్ను అక్కడికి రప్పించాలని కావాలనే మాయమై ఆ గుడిలో ఉంటానని చెప్పి వెళ్లాను.. అర్థమైతే ఆదేశంకరం.. నా మీద భారమే వేసి కళ తపస్సు  చేసుకున్నావు కదా అదే సత్యం "


అందరూ మూకుమ్మడిగా హరి సిద్ధా మమ్మల్ని క్షమించు అని తన పట్ల తప్పు చేసిన వారు ముందుకు వచ్చి అడుగుతున్నారు . వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పిన వారితో సహా తన ను  కొట్టిన సైనికులు తో సహా 


ఈలోపు దండెత్తడానికి వచ్చారు అనుకున్నా రాజులందరూ కూడా వచ్చి ఎదురుగా నిలబడ్డారు


నేను "నేను చెప్పిన విధంగా అందరూ వచ్చారు సంతోషం అంటూ నా స్వరం అందరికీ వినిపించే విధంగా మాట్లాడాను


హ సిద్ద "అంటే ఇప్పట నాకు మన శిక్ష అమలు చేయట్లేదా"


అయ్యన్న "మరణ శిక్ష అమలు చేయటానికి నువ్వే తప్పు చేయలేదు , నేనే తప్పు చేశాను నీకు సమాధానం చెప్పలేక నాకున్న అహంకారంతో లేనిపోని అబండాలు నీ మీద వేశాను నాకు మంత్రిగారు చెబుతున్నా కూడా ఆయన మాట పట్టించుకోలేదు నిజంగా నీకు పట్ల ఎంతో తప్పు చేశాను.. పోయిందనుకున్న హారం ఇదిగో అని చూపించాడు "


హర సిద్దు  మీద నేను చేయి వేశా అప్పుడు వచ్చిన భూకంపం లో హారం శివలింగం కింద పడటం ఆ శివలింగాన్ని  కదిలించిన తర్వాత అక్కడ ఆ హారం కనపడటం అన్ని ఒక మాతృకలో అర్థమైనాయి మన వాడికి


 చుట్టుపక్కలను చూస్తున్నాడు.. యదార్థవాది లోక విరోధాన్ని కలిగి  ఉండే తన జీవితం లో ఉన్న వారి అందరినీ .. చుట్టుపక్కల అందరూ హరసిద్ధ హరసిద్ధాన్ని కేకలు వేస్తున్నారు


హర సిద్దు మేము నీ పట్ల చేసిన తప్పులు క్షమించమని ఆ శివుడికి చెప్పవయ్యా శివయ్య మా హార. సిద్దు మీద ఎటువంటి కోపము గాని ఎటువంటి తప్ప ఆలోచన గాని ఎటువంటి ఆలోచన మాకు లేవంటూ ప్రతి ఒక్కరూ నాకు కూడా క్షమాపణలు చెప్తున్నారు


ఇంతమంది తన మీద అభిమానం చూపించడంతో హార సిద్దు కి కళ్ళ వెంట నీరు వస్తున్నాయి..


నేను "హరసిద్ధ .. బంగారం తయారు చేయడం కోసమే ఎన్నోసార్లు నిప్పులో .. పునీతం చేస్తాం అటువంటిది నిన్ను ఈ కర్మల కొలిమిలో కాల్చాను నీకు చెప్పాను కదా నీకు ఒక అవకాశం ఇస్తాను భయపడవద్దు అని చెప్పండి ఇప్పుడే నేను ఇవ్వబోతున్న అవకాశం


హరసిద్ధుడికి ఏమీ అర్థం కావడం లేదు


నేను "రాజులారా నేను చెప్పిన చేయుటకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా "

వారు అందరూ.. మహాదేవుని స్వరము వినటానికి మేము ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నాము అటువంటిది మీరు చెప్పిన చేయకుండా ఎలా ఉంటాము మహేశ్వరః అని అందరూ చిత్తమైనట్లు తల ఊపారు


నేను "మీ అందరికీ ఈ లోకం సృష్టించిన వాడిలాగా ఈ సమస్త భవన అధిపతులకి అధిపతి వలె ఒకే ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను మీ సంస్థ రాజ్యములకు ఇకనుంచి చక్రవర్తి హార సిద్ధుడు. మీరందరూ హార.సిద్దు పరిపాలనలో సామంతులుగా ఉండి ధర్మాన్ని నిలబెట్టవలెను నేటి నుంచి హరసిద్ధుడు ధర్మ సంస్థాపన చేస్తాడు అందుకోసమే అతగాన్ని ఎంచుకొని అతనికి ఎన్నో పరీక్ష లు పెట్టి ,తన కి తరిఫీదు ఇచ్చి..  తనకి ఎంతో జ్ఞానం నేర్పాను తనకి ఎన్నో పాలన విషయాలు నేర్పించారు అటువంటి యదార్థవాది అందుకనే హర్షితుడని ఇప్పుడు సామ్రాట్రసిద్ధుడు , చక్రవర్తి హరి సిద్దులు అని మీరందరూ పిలవలెను

 తాను విగ్రహం చెక్కుతుండగా ఎందుకు రాజ్య పరిపాల రహస్యాలు చెప్పాడు అన్నది అర్దం చేసుకుంటున్నాడు


కుంభ రాజ్య   రాజుని మాట్లాడుతూ "తమరు తమ రాజ్యాన్ని తమరి పుత్రికను హార సిద్దు కి ఇచ్చి వివాహం చేయవలెను వారిద్దరి సంరక్షణ నా బాధ్యత,


హర సిద్దు తల్లి ఆనంద భాష్పాలు రా లుస్తుంది పెళ్లి సాక్షాత్తు ఈశ్వర్ డే కుదిరించాడు కాబట్టి


మహారాజు "తన  భార్య వేరొకరి పొంతన పడకుండా తానే గతంలో కాపాడుకున్నాడని గుర్తు చేసుకున్నాడు" హార సిద్దు తన కూతురు పైన జరిగినా కుట్ర ను.ఆపిన వైనం తలుచు కుంటు


హరి సిద్ధా నీకు ఇస్తున్న అవకాశం ఇదే ఈ చుట్టుపక్కల రాజ్యాల్ని నువ్వు నీ పరిపాలనరక్షణతో పాలిస్తూ ధర్మ సంరక్షణ చేస్తూ అధర్మం ఎవరు చేస్తారో వారి మీద కర్కసమైన చర్యలు తీసుకుంటూ ధర్మాన్ని నిలబెట్టు ఒక పాదంతో నడిచే సమయం ఆసన్నమైంది మరొక భగవంతుడు అవుతారని ఎత్తేదాకా ధర్మాన్ని సంరక్షించే బాధ్యతను తీసుకో గుర్తుంచుకో ధర్మం ఎప్పుడో గెలవదు ధర్మాన్ని గెలిపించే ఎప్పుడూ ఒకడు కావాలి అందుకే సాక్షాత్తు దేవుడే ధర్మానికి ఆపదొచ్చినప్పుడు అవతారం ఎక్కుతాడు..


హరి సిద్ధా అంటూ హ రసిద్ధుని సోదరుని సంబోధించాను


హరి సిద్దు "స్వామి నాతో నేను నువ్వు మాట్లాడుతుంది అంటూ తను ఆనంద భాష్పాలు రాలిచాడు కాశీకి వెళ్లాల్సిన వాడు సాక్షాత్తు కాశీ విశ్వనాథుడితో మాట్లాడుతున్నాడని"


"హరి సిద్దు మీ సోదరుడు మీ పట్ల చేసింది తప్పే కానీ అతడు దానికి క్షమాపణ వేడుకున్నాడు అసలు చేసిన తప్పులు మాత్రమే నీకు గుర్తు ఉన్నాయి కానీ కోరుకున్న క్షమాపణ గుర్తులేదా ఎంతో ధర్మ బుద్ధి కలవాడివి నీ తల్లిని హర సిద్దు కన్నా బాగా చూసుకున్న సూక్ష్మ గ్రహివి ఆ చిన్న విషయం నీకు అర్థం కాలేదా ఇక మీద నీవు మీ సోదరుడికి అండగా ఉండి ఈ తల్లిని సోదరిని చూసుకుంటూ హర సిద్దు ధర్మరాజ్యంలో ఆర్థిక మరియు ధర్మ కార్యక్రమానికి ఆసరాగా గా నిలబడు అదే నీకు నేను వస్తున్న కర్తవ్యం"


హరి సిద్ధుని మాత తో "అంతా శుభమే జరుగుతుంది తల్లి భయపడకు నీ పూజలు ఫలితంగానే ఇటువంటి పిల్లలు  పుట్టారు ఇటువంటి ధర్న త్ముడు కి గోరు ముద్దు  పెట్టినందుకే నీవు మహామాతగా పేరు తెచ్చుకుంటావు..


ఆ తల్లి కన్నీళ్లు కారుస్తుందిధర్మయ్య "స్వామి మా హర సిద్దు ని బాగా చూసుకుంటాను నాతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడవయ్యా అని ఆర్థి గా కేకే వేశాడు..*ధర్మయ్య నీవు కూడా హర సిద్ద కి అండగా ఉండు అదే నీ కర్తవ్యం"


అలాగే అని నమస్కారము చేశాడు


"తాత గతంలో  మీ ఇంటికి నేను కూడా వచ్చాను సంతోషమే కదా..

సంతోషమేమి ఆనంద పడుతున్నారు


అన్ని మూడలో విడిపోయాయి ఇక హారసిద్ధుడు నేటి నుంచి రాజు


నేను "హర సిద్ధా నీకు ఇస్తానంది అవకాశం అయితే నీకు ఇచ్చిన మాటగా నిన్ను కైలాసం కూడా తీసుకువెళ్తాను ధర్మ సంస్థాపన చేసిన తర్వాత గుర్తుంచుకో ఆధర్మం చేసే వారిని నిర్ధాక్షణంగా ఆయనకు వదలకు అదే నీకు నేను బోధిస్తున్న కర్తవ్యం అందుకని నేర్చుకున్నాను యదార్థవాదిలోక విరోధియేమో కానీ యదార్థవాదం చేసే రాజు మాత్రం లోకోపకారి.. నీ యందు నేను ఎప్పుడూ ఉంటాను ప్రజల్ని కాపాడు దేవాలయల మీద స్త్రీల మీద ప్రజల మీద ఎవరైనా దాడి చేస్తే వారిని నిర్ధాక్షణంగా శిక్షించు ఎవరికి అర్థమయ్యే భాషలో వారికి సమాధానం చెప్పు అందుకు నువ్వు సమర్ధుడు అనే తగిన వాడిని నిన్ను ఎంచుకున్నాను గుర్తుంచుకో అలా చేస్తావ్ నా ఆశీర్వాదం నీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది..


హర సిద్దు కుంభన్న గా వచ్చింది తనతో వాదించి గెలిచింది తనని కుంభరాజ్యానికి తీసుకెళ్లి వదిలేసింది రాకుండా ఉంది తన కనపడే విగ్రహం చెప్పడం కోసం ఒప్పుకున్నది ఇప్పుడు ఇదంతా చేసింది అంతా ఒక వరుసలో తలుచుకున్నాడు


హ "స్వామి నేను కోరుకున్న దాని కన్నా నాకు ఎక్కువ  చేశావు నిన్ను పట్టుకొని పరాచకాలు నువ్వు కనపడితే చాలని కొన్ని కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఎంతోమంది తపస్సు చేస్తున్నారు కానీ నేను నీతో వాదనలో పెట్టాను ఓడించాలని క్షమించు స్వామి..


నేను " ప్రత్యేకంగా నాకోసం పూజలు చేసే వారికన్నా 10 మందికి సాయపడేవారు ధర్మం కోసం నిలబడవారింటిని నాకిష్టం అది నువ్వు ఎప్పుడు చేశావ.. బ్రహ్మ లికితమైన కళ నీకు ఉన్నా కూడా నీ కళ్ళతో కట్టిపడేసింది అందుకే నీ చేత శిల్పం చెక్కించుకుందామని నేను కూడా ముచ్చట పెట్టాను అందుకే ఈ లీల చేశాను భయపడకు నేను నీకు ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వలేదు నువ్వు చేయవలసిన పని మాత్రమే చెప్తున్నారు తప్పక చేయాలి ఇక నీవు ఇప్పటినుంచి "


అందరూ "చక్రవర్తి హా రసిద్ధుడికి జయహో చక్రవర్తి హరసిద్ధుడికి జయహో 


నేను "హరసిద్ధ మీ నాయనమ్మ కోరుకున్న విధంగా ఈ విగ్రహం కైలాసంలో ఉంటుంది అచ్చు ఇలాంటి మరో విగ్రహం ఎక్కడైతే నువ్వు భక్తితో నన్ను ఆసనం నుంచి లేపావు ఆ గర్భగుడిలో శివలింగం వెనకాల ఉండి పూజలు అందుకుంటుంది నువ్వు కోరుకున్న విధంగా మీ నాయనమ్మ కోరుకున్న విధంగా , నా విగ్రహాన్ని పూజిస్తే ఎంత బాగుంటుందో కదా అనే మాట నెరవేరా పోతుంది పైగా ఆ విగ్రహాన్ని హరసిద్ధుడు అనే పేరుతో ప్రామాణికంగా పిలువ  బ డుతుంది.. రాజ్యపాలన బాగా చెయ్ ధర్మాన్ని నువ్వు తప్పవు నాకు తెలుసు నీ వెనక ఎప్పుడు నేను ఉంటాను సమయం వచ్చినప్పుడు నీకు మార్గ నిర్దేశం చేస్తాను తదుపరి నా దగ్గరికి తీసుకళ్తాను అప్పుడు మనం కైలాసంలో ఎన్నో కబుర్లు చెప్పుకుందాం

 సరేనా"


హ రసిద్ధుడు ఒక్కసారిగా వచ్చి నన్ను ఆ లింగనం చేసుకున్నాడు..


నేను కూడా ఆ లింగం చేసుకొని " భక్తిలో ఎన్నో రకాలు నన్ను స్నేహితుడిగా భావించి నువ్వు నాతో చేసిన ప్రతి చర్యని ఎంతో ఆనందించాను నీ ప్రేమకి తలంచిపోయాను అందుకే నేను విమర్శించిన అందులో ఉన్న నిజాన్ని గ్రహించి ఆనందపడ్డాను ఒక్కసారి రా, అన్నా ఒక్కసారి నన్ను తిట్టుకున్న తర్వాత జరగబోయే సంఘటన వల్ల నీకు అన్ని అర్థమవుతాయి అని వినకండి పోయాను అందుకే నా కోరుకునే విధంగా చనిపోయిన తర్వాత కూడా మీ తాతయ్యని నాయనమ్మని చూపించాను.. శివరాత్రి రోజే నువ్వు చక్రవర్తిగా ప్రకటింపజేశాను ధర్మంతో పాటు కళ  ల్ని కూడా కాపాడు ఎందుకంటే కళారాదన శివ పూజ యే..హారసిద్దు తీవ్ర మైన భావోద్వేగంతో ఉన్నాడు..నేను "ఏమి  నేను చెప్పిన పని చేయవా అని చనువుగా అన్నాను


హర సిద్దు " కుంబన్న నీవు చెప్తే నేను చేయకుండా ఉంటానా, తప్పకుండా చేస్తాను నేను కోరుకునే దానికి కన్నా గొప్ప అవకాశం ఇచ్చావు .. తప్పక నువ్వు చెప్పినది పాటిస్తాను అంటూ నా పాదాలకు నమస్కారం చేశాడు..

చేస్తూ తన తల్లి దగ్గరికి రమ్మని పిలిచాడు అలాగే తన తమ్ముడిని కూడా..

వారు కూడా వచ్చి నా పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు వారికి నా  దర్శనం జరిగింది..హర సిద్దు చేసిన ఈ చర్య వారి ఎంతో మురిసిపోయారు దేవుడి గుడికి వెళ్తున్నారు దేవుడి యాత్రల చేయడం వేరు అని హారి సిద్దు.. తెలుసుకొని తన ఆన్న చేతులు పట్టుకున్నాడు..

తాత ధర్మయ్య .."హర సిద్దు నీవల్ల ఎంతో గొప్ప నిదర్శనం చూ సాము నీవు చెప్పి మహాదేవుని మా అందరికీ దర్శనం ఇచ్చే విధంగా చెయ్"అని విన్నవించుకున్నాడుహర సిద్దు " ఒకరికి అన్నం పెడితే పుణ్యకార్యం అంటారు ఒకరికి చదువు చెప్తే పుణ్యకార్యం అంటారు అట్లాంటివి సాక్షాత్తు దేవుణ్ణి చూపిస్తే అంతకన్నా పుణ్యకార్యం ఏముంది స్వామి దయచేసి ఇదొక్క కోరిక నాది మన్నించు నీవు అందరికీ ఒక్కసారి కనపడు " నేను "అలాగే  నా స్నేహితుడు నన్ను కోరిక మేర స్నేహం కోసం ఏదైనా చేస్తాను అంటూ ఒక్కసారిగా అందరికీ ప్రత్యక్షమయ్యాను


ప్ర ప్రజలందరూ సైనికులు అందరూ అక్కడ ఉన్న రాజులు తాత ధర్మయ్య వృద్ధ రాజు.. అందరూ హర సిద్దు  వల్ల వచ్చిన అదృష్టానికి  పొగుడుతూ ఓం నమశ్శివాయ ఓం నమశివాయ అన్ని నన్ను ఎంతో భక్తితో తలుచుకుంటున్నారు.వృద్ధ రాజు "స్వామి కుంభన్న.. నీ ఆజ్ఞ మేర నా కూతురు ను .. హరసిద్దకు ఇచ్చే వివాహం చేసి మేమందరము కలిసి పట్టాభిషేకం చేసి చక్రవర్తి గా రాజ ముద్ర ఇస్తాం ఇక అక్కడ నుంచి హరసిద్ధుడు నీవే చూసుకోవాలి "అని నమస్కారం చేశారు


 నేను " హరసిద్ద ఇక నేను పెళ్లి వస్తాను నేను ఎక్కడికి వెళ్లాను అన్ని చోట్ల ఉంటాను అంతా ఉంటాను ఎప్పుడు నీతో ఉంటాను ధర్మాన్ని కాపాడు మీతో పాటు వస్తాను నువ్వు కోరిన విధంగా ను చెక్కిన విగ్రహం కైలాసం లో ఉంది .. అన్ని రాజ్యాలను కలుపుతూ మహా సామ్రాజ్యం ఏర్పాటు చేసి ధర్మంగా శాసించు భయపడవలదు నీవు కోరుకున్న విధంగా నీకు అనుకూలతమైన భార్య లభిస్తుంది. తనకి కూడా కల లో కనపడి హర సిద్దు  నీకు వరుడు  అవుతాడని చెప్పాను ఏ టువంటి అనుమానం అవసరం లేదు నీకు ఇచ్చిన అవకాశం ఇక మొదలైంది ..


అంటూ ఉండగానే హర సిద్దు  వచ్చి మళ్లీ ఆ లింగనం చేసుకున్నాడు ఒక స్నేహితుడిని ఓదార్చిన విధంగా తనకు అన్ని రకాలుగా మార్గ దర్శనం చేశాను


"భగవంతుని మనకి చూపించిన ఇత గాడి కన్నా ఉత్తముడు ఎవరు? కానీ భగవంతుడే సాక్షాత్తు చక్రవర్తి చేశాడు కదా ఇతని పాలన ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం అందరికీ అవకాశం ఇవ్వాలి కదా అని ప్రజలకోసాగారు" 


హరసిద్ధ దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ మంగళాభవ. కళ్యాణమస్తు.. ఉత్తమ సంతాన వంశ అభివృద్ధి ప్రాప్తిరస్తు. ధర్మే జనా సుఖినోభవంతు.. అంటూ మాయమైపోయానుఆ తర్వాత హర సిద్దు చక్రవర్తి అయ్యి రాజకుమారిని పెండ్లాడి ధర్మాన్ని నిలబెట్టి రాజ్యపాలన ఎంతో గొప్పగా చేశాడు..చెప్పటం మరిచిపోయాను.. హార సిద్దు ని చిన్నతనంలో హరి సిద్దని నాయనమ్మకి ఒక జంగమ్మదేవుడు.. హరసిద్ధుడు రాజ అవుతాడని చెప్పాడు..


ఆ జంగమదేవన్ని నేనే..


హరసిద్ధుని కథ సమాప్తం మరొక భక్తుని మధుర కథతో తప్పక కలుద్దాం

No comments:

Post a Comment

Pages