చలిమిడి - అచ్చంగా తెలుగు
చలిమిడి
ఆలూరు కృష్ణప్రసాదు .

చలిమిడి  తయారు  చేయు  విధానము .
ఆడపిల్లను  అత్తవారింటికి  పంపే  సందర్భాలలో , కూతురుకు మూడవ నెల  రాగానే  దొంగ చలిమిడి  అని  కన్న తల్లి  పెడతారు ఆ  సందర్భంలో  , కూతురుకు  ఏడవ నెల మరియు  తొమ్మిదివ నెల  సీమంతం  చేసిన  సందర్భాలలో , పిల్ల వాడు  పుట్టాక  కూతురును  బిడ్డతో  సహా  తిరిగి  అత్తవారింటికి  పంపుతూ  చొంగ  చక్కిలాలు  అంటారు వాటితో  సహా  ఇచ్చి  పంపే  సందర్భాలలో ఇలా  అన్ని  శుభ సందర్భాలలో   చలిమిడి  అని  పెడతారు .
అయితే  ఈ  చలిమిడి  చేసే  విధానము   చాలా  మందికి   తెలియదు .
అందువలన  పెద్దలను  సంప్రదించి   మీ  అందరికీ   వివరంగా  తెలియచేస్తున్నాను .
చలిమిడి  తయారు చేయు  విధానము .
కావలసినవి .
బియ్యము   --  ఒక  కె. జి .
బెల్లం   --   ముప్పావు  కిలో
గసగసాలు  --  రెండు  స్పూన్లు
ఎండు కొబ్బరి  --  ఒక చిప్ప.
  
చిన్న ముక్కలుగా  తరిగి స్టౌ మీద  బాండీ పెట్టి  రెండు  స్పూన్లు  నెయ్యి వేసి ముక్కలు  వేగగానే  అందులో  గసగసాలు కూడా వేసి     వేయించుకోవాలి.

పాకం  పట్టే  సమయంలో   వేయించుకోవాలి .
యాలకుల పొడి  --  ఎనిమిది  యాలకులు  పొడిగా   చేసుకోవాలి . స్పూనున్నర   తీసుకోవాలి .
తయారీ  విధానము .
ఒక  కె. జి . బియ్యము   తగినన్ని  నీళ్ళు పోసి  ముందు  రోజు  రాత్రి  నానబెట్టుకోవాలి .
కావలసినవి  సామగ్రి  అన్నీ  సిద్ధం  చేసుకున్నాక మరుసటి  రోజు   బియ్యము  వడకట్టి  పిండి  మరపెట్టించాలి .
మరపట్టించే  అవకాశము  లేని  వారు  మిక్సీ లో  వేసుకొనవచ్చు.
పిండి  తడిగా  ఉన్నప్పుడు  బాగా  నొక్కి  పట్టి  ఉంచాలి .
బెల్లం  పొడిలా  పచ్చడి  బండతో  దంచుకోవాలి .
స్టౌ  మీద  గిన్నె  పెట్టి   నలగొట్టిన  బెల్లం  వేసి , బెల్లం   మునిగే  వరకు  నీళ్ళు పోసి జాగ్రత్తగా  చూసి  కదుపుతూ  బాగా  ఉండ పాకం  రానివ్వాలి .
ఉండపాకం  అంటే  ఒక  పళ్ళెంలో  నీళ్ళు  వేసి  ఉడుకుతున్న కొద్ది   పాకం వేసి  చేతితో  చూస్తే  పాకం  బాగా  ఉండలా  రావాలి .
ఈ లోగా తడిపిండి  బాగా  జల్లించుకుని  బరకగా  ఉన్నది  తీసేసుకోవాలి .
ఉండపాకం  రాగానే స్టౌ  కట్టేసి  దించి   పాకంలో   వేయించిన కొబ్బరి ముక్కలు , గసగసాలు , యాలకులపొడి  వేసి  కొద్ది  కొద్దిగా గుప్పెడు  గుప్పెడు   పిండి  వేసుకుంటూ  వెంటనే  కలుపుకుంటూ చలిమిడి    సరియైన  విధంగా వచ్చేటట్లు  చూసుకోవాలి .
తర్వాత  పిండిలో  మూడు  చెంచాలు   నెయ్యి వేసుకోవాలి .
పిండి  చాలా  మృదువుగా   వస్తుంది .
తరువాత  సందర్భానుసారం  ఉండలుగా  చేసుకోవచ్చు .
అంతే  ఎంతో  రుచిగా  ఉండే  చలిమిడి  సిద్ధం.
ఇష్టమైనవారు  జీడిపప్పు నేతితో  వేయించుకుని  వేసుకోవచ్చు .
***

No comments:

Post a Comment

Pages