పుస్తకం - అచ్చంగా తెలుగు

పుస్తకం

Share This

పుస్తకం

పోడూరి శ్రీనివాస్ 


అక్షర సుమాల అందమైనహారం –పుస్తకం
విద్యార్ధుల వాణి అందించిన
అపురూపమైన కానుక – పుస్తకం
మనిషి మేధకు పదును పెట్టే
పజిల్స్ తో నిండిన అందమైనది – పుస్తకం!!
వర్ణక్రమాలతో మొదలుపెట్టి
అక్షరమాలతో ముగిసేది
అందమైన పుస్తకం
సుమాలహారంలో వివిధ
వర్ణాల పూలు, వివిధ సువాసనలు
భాగామయినట్లుగా వివిధ ప్రక్రియలు -
కథలు,కవితలు, నవలలూ, నాటకాలు,
వ్యాసాలు,హైకూలు,నానీలు,నాటికలు,
నవలికలు....ఎన్నెన్నో పద్ధతులు
ప్రక్రియలు, ప్రయోగాలు –
పుస్తక రచనలో భాగాలే!
పస్తుండైనా ఒక మంచి పుస్తకం
చదువుకో!... అన్నాడో మహాజ్ఞాని
పుస్తకానికున్న విలువ అటువంటిది.
జ్ఞాన సమృద్ధ భాండాగారం – పుస్తకం
సకల భాషల సమన్వయ హారం – పుస్తకం
అచ్చు నుంచి బయటకు వచ్చిన పుస్తకం
వెదజల్లుతుంది చక్కని పరిమళం
రెపరెపలాడే క్రొత్త కరెన్సీ నోటు లాగ
బాలసాహిత్యం,వనితారంగం,ఫేషన్లు,
వంటలు,పరిశోధనలు, ప్రేమకథలు,
వాస్తవిక కథలు,భావకవిత్వం,విషాద గ్రంథం,
ఎన్నెన్నో అనుభూతలనందిస్తుంది – పుస్తకం!!
పుస్తక భాండాగారం దేవాలయమైతే
అందులోని పుస్తకాలన్నీ దేవతలు
మనిషి విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించేది పుస్తకం
మానసిక వికాసాన్ని కలిగించేది పుస్తకం
          చిన్నతనంలో అలవాటయితే పుస్తక పఠనం
          జీవితాంతం కొనసాగుతుంది –
          జీవనప్రయాణంతో బాటు...
ఎత్తుపల్లాల జీవనగమనంతో...
ఎంతో వింత వింత అనుభూతులతో...
మనిషి జీవితం అనే రచన
రకరకాల మలుపులు తిరుగుతూ
ఉత్కంఠ కలిగిస్తూనే ఉంటుంది!!
పిల్లలకు బాల్యంలో గోరుముద్దలు
తినిపిస్తూ పాడే – చందమామ రావే...
పుస్తకంలోంచి గ్రహించిందే
శిశువుగా ఉన్నపుడు పాడే
లాలి పాటలూ – సుందర సాహిత్యమే...

పుస్తకాన్ని మించిన స్నేహితుడు లేడు –
బాధైనా ... భారమైనా...మరచి పోయేటందుకు –
గణితమైనా – రసాయన శాస్త్రమైనా –
చరిత్రైనా – జీవ శాస్త్రమైనా –
ఆర్ధిక శాస్త్రమైనా – ఆరోగ్య శాస్త్రమైనా –
సంగీతమైనా – సాహిత్యమైనా –
భాషేదైనా –
పుస్తకంలో భాగాలే...
మన మస్తిష్కాన్ని గిల గిల కొట్టే
అద్భుత భాండాగారాలే ...
భాషతో ముడిపడింది – పుస్తకం!!
భాష బ్రతకాలంటే
విరివిగా రచనలు రావాలి
పుస్తకరూపంలో దేశం
నలుమూలలా తన పరిమళాలు వెదజల్లాలి
భాషను బ్రతికించుకోవాలి
మనమంతా పుస్తక పఠనం చేయాలి
ఈనాడే అందరూ ప్రతిన పూనండి
రోజుకో పేజైనా చదవకుండా
నిద్రపోనని – నినదించండి!!

No comments:

Post a Comment

Pages