అచ్చంగా తెలుగు

మానసవీణ - 31

7:29 PM 0
మానసవీణ 31  భాగవతుల‌ సునంద గణగణ మ్రోగింది బడి గంట. జే గంటలా బిలబిల పిల్లలంతా బడివైపు పరుగులు తీసారు. బడి తొలిమెట్టు ఎక్కుతుంది మానస, ఆ శారదా...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 40

7:05 PM 0
నెత్తుటి పువ్వు - 40 మహీధర శేషారత్నం    సరోజకు నొప్పులు వచ్చాయి. సరోజ అంత బాధలోనూ పార్వతిని పిలిచింది. “వదినా! నేను ఆలోచించాను. ఆడైనా, మగైనా...
Read More

Pages