అచ్చంగా తెలుగు

ఉద్దండరాయ శతకము - దిట్టకవి రామచంద్రకవి

7:47 PM 0
ఉద్దండరాయ శతకము - దిట్టకవి రామచంద్రకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: దిట్టకవి రామచంద్రకవి గురించి మనము గతంలో మహిషాసురమర్ధని శతక...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 12

7:30 PM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు - 12 PSV రవి కుమార్   పాఠం -  12   షష్టమాధిపతి ద్వారా రోగలు , శత్రువులు , కోర్టు తగాదాలు , అప్పులు వంటి విషయాలు తెలుసు...
Read More

Pages