అచ్చంగా తెలుగు: స్పూర్తి
Showing posts with label స్పూర్తి. Show all posts
Showing posts with label స్పూర్తి. Show all posts

స్వాధ్యాయము

10:03 PM 0
స్వాధ్యాయము  అక్కిరాజు ప్రసాద్  సత్సాంగత్యం గురించి ఇంతకు ముందు వ్యాసంలో చెప్పుకున్నాము. మరి సత్సాంగత్యం దొరకని వారి పరిస్థితి ఏ...
Read More

తృప్తి

10:08 PM 0
తృప్తి  - భావరాజు పద్మిని  విశ్వంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందాన్నేకోరుకుంటారు. మానవుని సహజ స్థితి ఆనందం అంటాయి ఉపనిషత్తులు. కాని  మనిషి ఎల...
Read More

న గురోరధికం

7:31 PM 0
| న గురోరధికం | - భావరాజు పద్మిని  \ అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమ:! ఆశ్రయించిన ...
Read More

మౌనం

7:32 PM 0
మౌనం  - అక్కిరాజు ప్రసాద్  మౌన వ్యాఖ్య ప్రకటిత పరబ్రహ్మ తత్త్వం యువానం వర్షిష్ఠాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మ నిష్ఠైః ఆచార్యేంద్ర...
Read More

బలం - బలహీనత

7:33 PM 0
బలం - బలహీనత  - జి.నారాయణ రావు  "బలహీనతకు విరుగుడు బలాన్ని గురించి ఆలోచించడమే కాని, బలహీనత గురించి దీర్ఘాలోచన చెయ్యడం కాదు. మ...
Read More

గురువే దీపం

7:43 PM 0
గురువే దీపం  - అక్కిరాజు ప్రసాద్  ఉత్తిష్ఠత జాగ్రత ప్రాప్య వరాన్నిబోధతః క్షురస్య ధారా నిశితా దురత్యయా దుర్గం పథస్తత్కవయో వదంతి ...
Read More

స్పూర్తి

9:23 PM 0
స్పూర్తి  నమస్కారం ! ఉదయాన్నే ఉత్తేజకరమైన మంచి మాటలు ఉంటే, రోజంతా సంయమనంతో, ఉత్సాహంతో గడపగలుగుతాము కదా ! అందుకే మీకు స్పూర్తిదాయకంగా ...
Read More

మల్లెలా పరిమళించండి

10:48 PM 0
మల్లెలా పరిమళించండి జి.నారాయణరావు సన్నజాజులు పూసినట్టుగా మల్లెలు పూయవు. మనసు వస్తే చల్లగా మబ్బు పట్టినట్టుగా, మనసు వస్తే మగనికి ...
Read More

Pages