అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య
Showing posts with label శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య. Show all posts
Showing posts with label శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య. Show all posts

దేవీ దశమహావిద్యలు - 4

2:16 PM 0
దేవీ దశమహావిద్యలు - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య భువనేశ్వరి దేవి  ఆ పరమేశ్వరి యొక్క నాలుగవ మహా విద్యయే భువనేశ్వరి దేవి. భువనేశ్వరి అంటే ...
Read More

బతుకమ్మ పండుగ

9:59 PM 0
బతుకమ్మ పండుగ శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య భాద్రపద అమావాస్య లేదా పితృ( పేతర) అమావాస్య నుండి ఆశ్వీయుజ శుద్ధ అష్టమి వరకు ( 20 - 09 - 2017 ...
Read More

దేవీ దశమహావిద్యలు - 1

8:04 AM 0
దేవీ దశమహావిద్యలు - 1 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  మహామాత,మహాదేవి అయినటువంటి ఆ ఆదిపరాశక్తి ఈ బ్రహ్మాండం అంతా వ్యాపించివుంది... అయితే లోక ర...
Read More

Pages