అచ్చంగా తెలుగు: బి.వి.సత్యనగేష్
Showing posts with label బి.వి.సత్యనగేష్. Show all posts
Showing posts with label బి.వి.సత్యనగేష్. Show all posts

పరిస్థితులే కారణమా?

12:50 AM 0
పరిస్థితులే కారణమా? బి.వి.సత్యనగేష్  (ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు ) రైలు ప్రయాణం షెడ్యుల్ ప్రకారం జరగట్లేదు. ప్రయాణీకులుగా మనం చేసేదేమీ...
Read More

మానసిక ఒత్తిడి

12:59 PM 0
మానసిక ఒత్తిడి బి.వి.సత్యనగేష్ (ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు ) మానసిక ఒత్తిడి లేని వారెవరైనా వుంటారా అని ప్రశ్నించుకుంటే వుండరనే సమాధాన...
Read More

పోటీతత్వం

10:18 PM 0
పోటీతత్వం బి.వి.సత్యనాగేష్  నేటి ఆధునిక యుగం ఒక పోటీ ప్రపంచం. పోటీలో వున్నవాడే ప్రగతిని సాధిస్తాడు. పోటీలో లేకపోతే వున్న చోటులో కూడ...
Read More

లౌక్యంతో విజయం

9:57 AM 0
  లౌక్యంతో విజయం -         బి.వి.సత్యనగేష్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో రైలు ఎక్కాం. సీట్ల నంబర్లు కష్టపడి వెతుక్కుని నెమ్మదిగా...
Read More

Pages