అచ్చంగా తెలుగు: పెమ్మరాజు అశ్విని
Showing posts with label పెమ్మరాజు అశ్విని. Show all posts
Showing posts with label పెమ్మరాజు అశ్విని. Show all posts

మార్గదర్శకం

1:00 AM 2
మార్గదర్శకం    పెమ్మరాజు అశ్విని     కాలేజీ లో పని ముగించుకుని ఇంటి బాట పట్టి బస్సు ఎక్కి కూర్చుంది లావణ్య రోజు వెళ్లే దారి అయినా ...
Read More

దిక్సుచి

11:31 AM 0
దిక్సుచి పెమ్మరాజు అశ్విని పిల్లలు భగవత్ స్వరూపాలు అంటారు ,అంతటి అమాయకత్వం తో నిండిన ముడి పదార్ధం వంటి వారు ,పెద్దవారు ఎటు ...
Read More

ఆదిశక్తి అవతారం

7:13 PM 0
ఆదిశక్తి అవతారం  పెమ్మరాజు అశ్విని      మన భారతీయ సంప్రదాయం అందులో ను హైందవ సాంప్రదాయం లో స్త్రీ మూర్తులకు అత్యంత ఉన్నత స్థానం ...
Read More

జై జవాన్

3:43 PM 0
జై జవాన్ పెమ్మరాజు అశ్విని  భారతావనిలో ప్రజలు రోజూ ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతున్నారు అంటే, అందుకు కారణం ప్రభుత్వాలు, మంత్రులు, పధకాల...
Read More

Pages