అచ్చంగా తెలుగు: నాగజ్యోతి సుసర్ల
Showing posts with label నాగజ్యోతి సుసర్ల. Show all posts
Showing posts with label నాగజ్యోతి సుసర్ల. Show all posts

రాగింగ్

9:30 AM 0
  రాగింగ్  సుసర్ల నాగజ్యోతి రమణ  ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో నా మొదటి రోజది.... నాన్నగారు నాతో వచ్చినా కూడా నేను బిక్కు బిక్కు మంటూనే కాలే...
Read More

విజ్ఞత

5:58 PM 0
  విజ్ఞత  - సుసర్ల నాగజ్యోతి రమణ  అది ఒక గొప్ప పేరున్న స్కూల్... అందులో  రెండవ  తరగతి చదివే శ్రావ్య రోజూ స్కూల్ నుండి వస్తూనే  పరిగ...
Read More

మిధ్యాబంధుత్వాలు

8:47 PM 0
మిధ్యాబంధుత్వాలు - సుసర్ల నాగజ్యోతి అది రామాపురం గ్రామం, ఆ గ్రామం లో ఒక చక్కని పూతోట...ఆ తోటలో అందమైన పొదరిల్లు...తోట పక్కనే శ్రీ ...
Read More

" ఐడియా ఉందా" ?

3:01 PM 0
 " ఐడియా ఉందా" ?  - నాగజ్యోతి సుసర్ల దీప్తికి ఆ రోజు పెళ్ళి చూపులు. పెళ్ళికొడుకు సుధీర్ LIC లో పని చేస్తాడని వింది....
Read More

భళారే వి"చిత్రం"

8:20 PM 0
భళారే వి"చిత్రం"   - నాగజ్యోతి సుసర్ల        కామేశ్వరి మనస్సు మనసులో లేదు రెండు రోజుల నుండీ,లేకపోతే నాలుగు మాటలు గ...
Read More

Pages