అచ్చంగా తెలుగు: చివుకుల పద్మజ
Showing posts with label చివుకుల పద్మజ. Show all posts
Showing posts with label చివుకుల పద్మజ. Show all posts

పాత పాఠమే కొత్తగా!

8:38 AM 0
  పాత పాఠమే కొత్తగా! - చివుకుల పద్మజ  "ఏమోయ్.. లాక్ డౌన్ పొడిగించారు" టీవీ చూస్తున్న మావారు పెద్దగా అరిచిచెప్పారు వంటింట్లో వున్న ...
Read More

ఉయ్యాలబల్ల

1:22 AM 0
  ఉయ్యాలబల్ల చివుకుల పద్మజ  "వసంత కూతురు చిట్టికి పదకొండు ఏళ్ళు వచ్చాయి. మేనమామవి.. వోణీలివ్వాలి రా" సుభద్రమ్మ చె...
Read More

Pages