అచ్చంగా తెలుగు – పదప్ర్రహేళిక- 3 - అచ్చంగా తెలుగు

అచ్చంగా తెలుగు – పదప్ర్రహేళిక- 3

Share This
అచ్చంగా తెలుగు – పదప్ర్రహేళిక- 3
దినవహి సత్యవతిగత ప్రహేళిక విజేతలు :
పొన్నాడ సరస్వతి 
పాటిబళ్ల శేషగిరిరావు  
వీరికి హార్దిక అభినందనలు. 

గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన ఇద్దరు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం జరుగుతుంది. జవాబు వచ్చే నెల అందిస్తాము. 


పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. [email protected] 

12

3

4


5
6


7
89

10
11

12

13
14
15
16
సూచనలు :
అడ్డం
          6.  మరదలు (3)
          7. వెదురు (3)
          8. యముడు (3)          
          9.  ఈర్ష్య (3)
          11. వదలాలనే కోరిక (3) 
          14. ఆరు (2)
          15.  మేడ(3)
          16. అతిశయం (2)

  నిలువు 
1.       ద్వారపాలకుడు (4) 
2.       దిష్టిబొమ్మ (4) 
3.       శుక్రాచార్యుడు (5) 
4.       బల్లి (4) 
5.       బుధవారం (4)
        9.  కోరిక (4)
       10. చిన్న కొమ్మ (3)
       11. ఒక తీపి వంటకం (3)
       12. బెగ్గురు పక్షి (4)
       13. అగ్ని జిహ్వలలో ఒకటి (3)

                                                                      

No comments:

Post a Comment

Pages