సప్తస్వరాల సంగీతం - అచ్చంగా తెలుగు

సప్తస్వరాల సంగీతం

Share This
సప్తస్వరాల సంగీతం
సుజాత తిమ్మన

సంగీతానికి స్వరాలు జీవాన్నిఇస్త్తాయి...
స, రి, గ, మ, ప, ద, ని,అను సప్త స్వరాలు..
రాగాల మిళితమై..మరో లోకానికి తీసుకెళతాయి...

సప్తగిరులపైన కొలువైనాడు శ్రీనివాసుడు..
సప్తాస్వాలరధమును.అధిరోహించి
ప్రపంచాన్నిఏలుతాడు సూర్యభగవానుడు.. 
సప్త గుమ్మాలను దాటుకుని 
శేషశయనుడై ఉన్నాడు వైకుంఠవాసుడు...
భగవంతుని సన్నిధానంలో...
సప్తమంకి ఎంత పవిత్ర స్థానం ఉందొ..
ఆదైవాన్ని మదిలో నిలుపుకొని...ఆ చరణాల మ్రోలేందుకు...
సప్తస్వరాల క్రిర్తనలు...పూల దారులయినాయి...

యుగం మొదలు నుంచి...మాట పలుకే కాదు..
అది పదమై...పాదమై..పాటకు పల్లవైనది...
స్వరాల ఆలాపనల గీతాలై..చిరస్తాయిగా నిలిచాయి..

జానపదాలు..జావళీలు. జోలపాటలు..లాలిపాటలు..
కీర్తనలు, లలిత గీతాలు, యువళగీతాలు, 
ఒకటేమిటి...ఎన్నోఎన్నెన్నో...మనలోమనకే..
శ్వాసలై స్వరీక రిస్తున్నాయి...జీవితాలను..

సెలఏటి గలగలలలోను...
పారే నిటి గులకరాళ్ళ చప్పుళ్ళలోను..
జలపాతాలగోరులోను...
హోరునవీచే గాలిలోనూ..
కుహుకుహురావాల కోకిల ఆలాపనలలోను..
చిట్టిపిచ్చుక కిచకిచలోను..
ఇలా ప్రకృతిలోని ప్రతి అంశంలోనూ..
స్వరాలుసరాలాడుతూ ఉంటాయి..

చంటిపాప నవ్వినా...ఏడ్చినా...
అదికూడా ఓమధుర స్వర గీతికే..
మనిషి బ్రతుకుపోరాటంలో..
మనసుకు కొంత సాంత్వన నిచ్చేది..
ఒంటరితనంలో తోడై..అందరిలో...వినోదమై..
ఆహ్లాదానికి ఆహారమై...
ఆరోగ్య సూత్రమై...నిలిచేది సప్తస్వరాల సంగీతమే.! 
***************  ************  

No comments:

Post a Comment

Pages