యువత సరళి - అచ్చంగా తెలుగు
యువత సరళి 

చెరుకు రామ మోహన్ రావు 


పిజ్జాలు బర్గర్లు ప్రియ భోజనమ్మాయె 
మంచిజొన్నల రొట్టె మరుగు పడియె
నూడుల్సు ఫాస్తాలు నోరూరగా జేసె
సద్దియంబళులెల్ల సమసి పోయె 
చాక్లెట్లు కేకులు చాల ప్రియమును గూర్చె
వేరుశెనగలుండ వెగటుగలిగె
కెంటకీ చికెనేమొ కంటికింపైపోయె 
ఇంటి వంటకాలు మంట గలిసె 
వైను బ్రాందీల విస్కీల వరద మునిగి
స్టారు హోటళ్ళ కేగేటి సరళి పెరిగి 
పనికిమాలిన యలవాట్ల ఫలితమంది
ఆసుపత్రుల పాలైరి అధిక యువత 

No comments:

Post a Comment

Pages