అంచెలంచెలుగా ఎదుగు... రచన : కోదండ రావు - అచ్చంగా తెలుగు

అంచెలంచెలుగా ఎదుగు... రచన : కోదండ రావు

Share This
[soundcloud url="https://api.soundcloud.com/tracks/140841222" params="auto_play=true&hide_related=false&visual=true" width="100%" height="100" iframe="true" /]   పల్లవి:- అంచెలంచెలుగా ఎదుగు, అచ్చంగా తెలుగు, దృవతారలాంటి చెణుకు, తలపిస్తు నువ్వు వెలుగు, చెలిమితో వేయి... ముందడుగు చరణం:- దేవుడి గుడిలో దీపంలా, రోజు వెలిగే ఒక వ్యాసం, చదువులబడిలో పాఠంలా, ప్రతిరోజు ఓ అభ్యాసం, అక్షర మడిలా కవితాగానం, చురకలతోనే పరిహాసం, ఇన్ని వర్ణాల కలగలుపు, సాధించెను నీ తొలిగెలుపు, (ఈ) విలువలు ఎపుడు నీతో నిలుపు .....//అంచెలంచెలుగా// చరణం:- పార్ధుని నడిపిన కృష్ణుడిలా పద్మిణి చేసే సారధ్యం, పూలత అల్లిన పందిరిలా పెద్దలు ఇచ్చే సహకారం, సభ్యుల మద్యన మమకారం, బృందం మొత్తం బంధుత్వం, సాహిత్యానికి నీ పిలుపు, భావితరాలకి మేల్కొలుపు, (నిను)దీవించునులే మన తెలుగు.....//అంచెలంచెలుగా//

No comments:

Post a Comment

Pages