అప్సరస అప్సరస

అప్సరస.. సుజాత తిమ్మన (చిత్రం: ఉదయ్ కుమార్ మార్లపూడి గారి సౌజన్యంతో) అప్సరసల అందమంతా అలవోకగ అందినదేమో .. నక్షత్రాల తళుకుల...

Read more »
11:52 PM

ఘుమ్మనియెడి శ్రుతి గూడగను ఘుమ్మనియెడి శ్రుతి గూడగను

ఘుమ్మనియెడి శ్రుతి గూడగను తాళ్లపాక అన్నమాచార్య  శృంగార సంకీర్తన/రేకు: 55-3/సంపుటము: 6-81 డా.తాడేపల్లి పతంజలి  గోపికలకు అన్నమయ్...

Read more »
11:48 PM

ప్రముఖుల జీవితాల ఆధారముగా తీసిన కొన్ని బయో పిక్ ల పరిచయము ప్రముఖుల జీవితాల ఆధారముగా తీసిన కొన్ని బయో పిక్ ల పరిచయము

ప్రముఖుల జీవితాల ఆధారముగా తీసిన కొన్ని బయో పిక్ ల పరిచయము అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు.          ఈ మధ్య మన తెలుగులో మాహానటి అనే ప...

Read more »
11:47 PM

ఒక చెదరని స్వప్నం ఒక చెదరని స్వప్నం

ఒక చెదరని స్వప్నం పోడూరి శ్రీనివాసరావు  “కల  చెదిరింది  కథ మారింది  కన్నీరే మిగిలింది” ఇది ఒక సినీకవి ఆవేదన! చెదరని కలతో...

Read more »
11:43 PM

అద్దంలో నేను అద్దంలో నేను

అద్దంలో నేను దువ్వూరి శ్రీకృష్ణ  అబ్బబ్బ ఆ సిగరెట్లు తాగుతూ గదిలో పడుండే కన్నా కాసేపు అరుగుమీద కూర్చొని వచ్చే పోయే వాళ్ళను  చూడొచ...

Read more »
11:37 PM

ధీమా-భీమా ధీమా-భీమా

"ధీమా-బీమా" వేదుల సుభద్ర  " ఇది ఏ ఒకరిద్దరికో తప్ప అందరికీ ప్రాప్తించే అవస్థే కదా, శేఖర్? మనం కావాలనుకుంటే వచ...

Read more »
11:35 PM

అమృతమూర్తి అమృతమూర్తి

  అమృతమూర్తి అయ్యలసోమయాజుల సుభద్ర  "నేనేనే ... కానీని.మాట్లాడుతున్నా.. ", అని  ఫోన్ లో ఎవరితోనో అంటున్న మనవరాలిని చూసి ...

Read more »
11:31 PM

సెల్ఫ్ డిసిప్లీన్ సెల్ఫ్ డిసిప్లీన్

సెల్ఫ్ డిసిప్లీన్ ప్రతాప వేంకట సుబ్బారాయుడు  పిల్లలూ మీరు మీ నాన్నగారితోనో, అమ్మతోనో పోస్టాఫీసుకో, బ్యాంకుకో వెళితే అక్కడ ఎవరో మ...

Read more »
11:29 PM

జానుతెనుగు కవితురంగం - గుర్రం జాషువా - జయంతి - 28 సెప్టెంబర్ జానుతెనుగు కవితురంగం - గుర్రం జాషువా - జయంతి - 28 సెప్టెంబర్

జానుతెనుగు కవితురంగం - గుర్రం జాషువా - జయంతి - 28 సెప్టెంబర్ ( 1895 - 1971 ) కొంపెల్ల శర్మ  మధుర శ్రీనాధుడు  బ్రతుకు బాధల చేద...

Read more »
11:26 PM

హరి నామస్మరణ ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలో! హరి నామస్మరణ ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలో!

హరి నామస్మరణ ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలో! ఆండ్ర లలిత నందుడిని రామాపురం వారంతా తాతా అని సంభోధిస్తారు. నందుడు కుటుంబమే రామాపురం. అంద...

Read more »
11:25 PM
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top