అచ్చంగా తెలుగు

Latest

Recent

సంగీతం

సాహిత్యం

Recent Posts

View More

ఎంగిలి

10:20 PM 0
​ ఎంగిలి (హిందీ మూలం శ్రీ ఆరిగపూడి రమేష్ చౌదరి) తెలుగుసేత- దాసరి శివకుమారి “నిజంగా ఇది కష్టకాలమే గడ్డు పరిస్థితి అనుకుంటే గడ...
Read More

శ్రీమద్భగవద్గీత -30

9:48 PM 0
ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీ మద్భగవద్గీత రెడ్లం రాజగోపాలరావు క్షేత్ర  క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగము  13 వ అధ్యాయము కార్యాకారణ కర్తృుత్...
Read More

Pages