సౌజన్య-ఈ కాలం అమ్మాయి సౌజన్య-ఈ కాలం అమ్మాయి

సౌజన్య-ఈ కాలం అమ్మాయి మంథా భానుమతి  “ఎలా వదినా! ఉన్నపళంగా వచ్చెయ్యమంటే, ఎన్ని చూసుకోవాలి?”   “……….”   “మీ తమ్ముడికేం ఫర...

Read more »
9:47 AM

ఈ దారి మనసైనది -7 ఈ దారి మనసైనది -7

ఈ దారి మనసైనది -7 అంగులూరి అంజనీదేవి anjanidevi.novelist@gmail.com angulurianjanidevi.com " ఎదిగిన పిల్ల ఇంటికి ...

Read more »
1:16 PM

జర్నీ ఆఫ్ ఏ టీచర్ -7 జర్నీ ఆఫ్ ఏ టీచర్ -7

జర్నీ ఆఫ్ ఏ టీచర్ -7                                                                                   చెన్నూరి సుదర్శన్   (జరిగిన...

Read more »
1:04 PM

వేదసంహిత వేదసంహిత

వేదసంహిత పోలంరాజు శారద  "మేడం, మా అమ్మగారి పెన్షన్ కాయితాలు.........." "కూర్చోండి." కాయితాలు చేతిల...

Read more »
9:45 AM
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top