శిఖరం వైపు - కవితా సంపుటి శిఖరం వైపు - కవితా సంపుటి

శిఖరంవైపు.....కవితా సంపుటి ఓరుగంటి సుబ్రహ్మణ్యం  కట్టరాజు సామాన్య రైతుబిడ్డ. కష్టాల కన్నీటిలోనే బతుకు బాట  వేసుకుంటూ ముందుకు సాగ...

Read more »
10:21 AM

వాయిదా మనస్తత్వం వాయిదా మనస్తత్వం

వాయిదా మనస్తత్వం డా.బి.వి.సత్య నగేష్, మైండ్ ఫౌండేషన్ అధినేత  ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు. mob: 9849064614 (Postponement Nature) ఇదొక...

Read more »
5:55 PM

ధ్వన్యనుకరణసామ్రాట్ – శ్రీ వేణుమాధవ్ ధ్వన్యనుకరణసామ్రాట్ – శ్రీ వేణుమాధవ్

ధ్వన్యనుకరణసామ్రాట్ – శ్రీ వేణుమాధవ్ పోడూరి శ్రీనివాసరావు (చిత్రంలో రచయతతో పాటు డా.నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్ గారిని చూడవచ్చు.)  ధ్వని...

Read more »
5:44 PM

శ్రీమద్భగవద్గీత -21 శ్రీమద్భగవద్గీత -21

ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీమద్భగవద్గీత  -21 అక్షర పరబ్రహ్మయోగము 8వ అధ్యాయం  రెడ్లం రాజగోపాల రావు పలమనేరు కిందిటి సంచి...

Read more »
4:58 PM

శ్రీధరమాధురి - 52 శ్రీధరమాధురి - 52

శ్రీధరమాధురి - 52 (నేడు మతం పేరుతొ జరుగుతున్న వింత పోకడలపై పూజ్య గురుదేవులు శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) నియంత్ర...

Read more »
4:50 PM

 సుడోకు పజిల్ -15 సుడోకు పజిల్ -15

సుడోకు పజిల్ -15  Courtesy:  G Parvathesam website:  http://www.gjrbooks.com/ గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు ...

Read more »
4:26 PM

కార్టూన్లు -నరసింహ మూర్తి కార్టూన్లు -నరసింహ మూర్తి

కార్టూన్లు - నరసింహమూర్తి 

Read more »
4:21 PM

అమ్మ అవసరమేగా ! అమ్మ అవసరమేగా !

అమ్మ అవసరమేగా! లక్ష్మణ్ భరద్వాజ్      అమ్మ అవసరమేగా... "ప్రేమగా పలకరిస్తే పరాయివాళ్ళు కూడా మనవాళ్ళు అవుత...

Read more »
1:17 PM
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top