అచ్చంగా తెలుగు

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8

7:20 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే హంసమతీంద్రియం స్మరహరం వందే విరూపేక్షణం వందే భూతగణేశమవ్యయమహం వందేఽర్ధరాజ్యప్రదమ్ ౹ వందే స...
Read More

పద ప్రహేళిక - 17

7:17 PM 0
    పద ప్రహేళిక - 17                                                                             దినవహి సత్యవతి గత ప్రహేళిక విజేతలు: వర్ధని ...
Read More

Pages