అచ్చంగా తెలుగు

శ్రీధరమాధురి -84

10:42 PM 0
శ్రీధరమాధురి -84 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  ప్రతిరోజూ, కృష్ణ భగవానుడు తోటలోకి వెళ్లి, మొక్కలతో ,"మిమ్మల్ని నేను ప్...
Read More

స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు

10:13 PM 0
స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు ఇంద్రుడు లేదా దేవేంద్రుడు హిందూ పురాణాల ప్రకారం దేవతలందరికీ, స్వర్గలోకానికీ అధిపతి. ఋగ్వేదం ...
Read More

Pages