అచ్చంగా తెలుగు: యార్లగడ్డ లక్ష్మి
Showing posts with label యార్లగడ్డ లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label యార్లగడ్డ లక్ష్మి. Show all posts

ఆలంబన

10:50 AM 0
  ఆలంబన యార్లగడ్డ లక్ష్మి              “అమ్మ!మీ ఫ్రెండ్ సుమతి ఆంటీ రేపు మనింటికి వస్తున్నారట”అని చెప్పాడు వినోద్.         తన...
Read More

Pages