అచ్చంగా తెలుగు: గ్రంధాలయం
Showing posts with label గ్రంధాలయం. Show all posts
Showing posts with label గ్రంధాలయం. Show all posts

వెన్నెల యానం-4

7:29 PM 0
వెన్నెల యానం-4  భావరాజు పద్మిని ఆకాశాన్ని తాకుతూ రాజులా ఠీవిగా నిల్చున్న పాపికొండల నడుమ, గోదారమ్మ ముగ్ధలా ఒదిగి ఒదిగి సాగుతోంది. ల...
Read More

రుద్రాణి రహస్యం

4:56 PM 0
రుద్రాణి రహస్యం వేద సూర్య అది ఒక పున్నమి రోజు.... తలకోన దగ్గర ఒక గ్రామంలో సంతను ముగించుకున్న కోయ గుంపు, తమ గూడేనికి ఎర్రబస్సులో తిరుగు ప్రయ...
Read More

Pages