అచ్చంగా తెలుగు: గ్రంధాలయం
Showing posts with label గ్రంధాలయం. Show all posts
Showing posts with label గ్రంధాలయం. Show all posts

శ్రీనివాసువాచ

3:50 PM 0
శ్రీనివాసువాచ // గోడయే చాలును //   హరుని సైతము మరుగొల్పు మన్మధ బాణమెందుకు గాని గోడ మీద చిన్ని కోణము చాలు, నా మది Like నీకు త...
Read More

“బుడిగి కబుర్లు “

10:02 PM 0
“బుడిగి కబుర్లు “ భావరాజు పద్మిని ఓ కమ్మూనిస్టు ఖద ఒలేయ్ బుడుగూ, ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ కంటే ఖాస్త ఎక్కువ సమానం ఖదా ! అందుకే...
Read More

Pages