అచ్చంగా తెలుగు: కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Showing posts with label కొత్తపల్లి ఉదయబాబు. Show all posts
Showing posts with label కొత్తపల్లి ఉదయబాబు. Show all posts

కడిగిన ముత్యం

9:05 PM 0
కడిగిన ముత్యం కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  ''కట్టవలసిన డబ్బంతా కట్టేసాను నాన్నా.అన్ని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తీ చేసాను, మీకు అభ్యం...
Read More

ఆత్మ దండన!

8:55 AM 0
ఆత్మ దండన ! కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  ''నాన్నగారూ.నాకు వందరూపాయలు కావాలి." ఉయ్యాల బల్లమీద పేపర్ చదువుతున్న శంకరంగారిని అ...
Read More

నాకు నచ్చిన నా కథ

8:09 AM 0
నాకు నచ్చిన నా కథ -  గోదారి కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  2041 వ సంవత్సరం....తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయం. శుభోదయాన్ని సూచిస్తూ మో...
Read More

Pages