అచ్చంగా తెలుగు

Latest

Recent

సంగీతం

సాహిత్యం

Recent Posts

View More

ఉగాది - కవిత

2:15 PM 0
  ఉగాది   శ్రీమతి భారతీ లక్ష్మణ్ నూతన ఒరవడిని తెచ్చిన ఈ వసంతం. నిశ్చేతన జీవితాలను తన ఒడికి చేర్చుకుని అందరికీ ఇచ్చెన...
Read More

వర్ణ సందేశం

5:57 PM 0
'వర్ణ సందేశం..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. రాగ ద్వేషాలకతీతం తారతమ్యాలెరగని కలివిడితనం రంగుల కోలాహలం.. ఓ వర్ణ సందే...
Read More

Pages