నీ ప్రేమే నా శ్వాస - అచ్చంగా తెలుగు

నీ ప్రేమే నా శ్వాస

Share This
నీ ప్రేమే నా శ్వాస 
   సుజాత. పి .వి. ఎల్. ఎప్పటికీ నువ్వు 
'నా ' అనే భ్రమలో 
బ్రతుకుతున్నా ..

నా గుండెల్లో నీకు గుడి కట్టి ,
నిత్యం ప్రణయ హారతులిస్తున్నా..

నీ ప్రేమనే 
నా శ్వాసగా మలచి 
శ్వాసిస్తున్నా. .

నిలకడలేని 
నీ మనసుని మార్చేందుకు 
నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నా ..

ఎప్పటికైనా నీలో 
మార్పు రాకపోదా?! అనే 
ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నా!!

****


No comments:

Post a Comment

Pages