కిసుక్కున నవ్వండి! - అచ్చంగా తెలుగు
కిసుక్కున నవ్వండి!
(పాత్రలు మనవే( కావచ్చు), అందుకే పేర్లు పెట్టలేదోచ్)
 ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు

" పెళ్లికి ముందు మీ వాళ్లు నీకు వంటరాదంటే ఫర్వాలేదనుకున్నా, కాని మరీ ఉగాది పచ్చడి చేయడం రాదంటే ఎలా సుజీ"
*****
"ఉగాది నాడు తెలిసినవాళ్ల ఇళ్ళకి వెళ్లకూడదంటే విన్నారు కాదు. ఇప్పుడు చూడండి, పొద్దుట్నుంచి అందరిళ్లలో ఉగాది పచ్చడి తిని కడుపు కదిలిందని ఎలా బాధ పడుతున్నారో"
*****
"నా రాశి ఫలాల్లో రాజయోగం పూజ్యం, అవమానం అధికం అని ఉంది. అంటే ఈ సంవత్సరం కూడా నా మీద మా ఆవిడ దాష్టికం ఏ మాత్రం తగ్గే సూచన లేదన్నమాట!"
*****
స్పేష్ షిప్ దగ్గర వ్యోమగామి అయిన భార్యకు, భర్త సెండాఫ్ చెబుతూ-
"నీ పిచ్చిగాని చంద్రమండలం మీద ఎవరుంటారని ఉగాది పచ్చడి తీసుకెళుతున్నావు"
*****
"శాస్త్రార్థం చెంచాతో తీసుకోవలసిన దాన్ని, ఆబగా చెంబుతో తాగితే అలాగే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మరి"
*****
"రాజీ, తొందరగా ఇంటికి తాళం వేయి, అలా బయటకు వెళ్లొద్దాం. మీ కవితమ్ముడు భుజాన కవితల సంచీతో మనింటికొస్తున్మట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది"
***** 

No comments:

Post a Comment

Pages