ఎలుగెత్తి చాటరా (గేయం ) - అచ్చంగా తెలుగు

ఎలుగెత్తి చాటరా (గేయం )

Share This

ఎలుగెత్తి చాటరా

- కంచర్ల మాధవి


భారతీయుడను నేనంటూ...

భరతఖండంబు నాదేనంటూ...

చాటరా...

చాటరా... ఎలుగెత్తి చాటరా సోదరా

దిక్ దిగంతములు పిక్కటిల్లంగా.......                                        //  భారతీయుడను//

తీవ్రవాదమ్మునూ తిప్పికొడతామనీ

మతసామరస్యమును మరచిపోబోమని

అసాంఘిక శక్తులను అణచివేస్తామని

చాటరా...

చాటరా... ఎలుగెత్తి చాటరా సోదరా

దిక్ దిగంతములు పిక్కటిల్లంగా.......                                         // భారతీయుడను//

అక్రమాలకు పక్క బల్లెమై నిలవగా

అవినీతి జాడ్యాన్ని అంతమొందించగా

నడుము కట్టిన వీర సైనికుడ నేనని

చాటరా...

చాటరా... ఎలుగెత్తి చాటరా సోదరా

దిక్ దిగంతములు పిక్కటిల్లంగా.......                                         // భారతీయుడను//

No comments:

Post a Comment

Pages