హై ‘క్లూ’ లు - అచ్చంగా తెలుగు
హై ‘క్లూ’ లు
                                                         -తరిగొప్పుల  విఎల్లెన్  మూర్తి

విత్తనం ఉనికిని
తట్టిలేపుతోంది
        చినుకు!!...   
                      
స్వాతిముత్యం ధన్యం !
ఆమె నాసికపై  -
ముక్కెరయ్యింది.!!

కళ్ళల్లో వత్తులేసుకుని
ఆమె ఎదురుచూపు!
అతనొచ్చి వెలుగిస్తాడనీ...!!

ఎండలకి అన్నీ మోడులే -
వసంతగానం...
చెట్టెక్కింది!!. 
చెరువు ఎండింది
రైతు గుండె
చెరువైంది...!!

మృత్యువైనా-
మంచితనానికి
భృత్యువే.!!

నిద్రలోఅందంగా
నవ్వుతానట
ఈసారి అద్దంలో చూడాలి!

ముహుర్తాలు మార్చారే-
పెళ్ళికూతురు చూసే
సీరియల్ టైమదే.!!!

ఒంటరిగాళ్ల
సమూహం
అపార్ట్ మెంట్!!...

మట్టికొట్టుకున్నవేళ్ళు
మనకందిస్తున్నాయి-
పూలూ పళ్ళు!!

No comments:

Post a Comment

Pages