ఉలి ‘ చెక్కని ‘ శిల్పం - అచ్చంగా తెలుగు

ఉలి ‘ చెక్కని ‘ శిల్పం

Share This

 ఉలి ‘ చెక్కని ‘  శిల్పం

 - డా.నీరజ అమరవాది.

కల్లా కపటం తెలియని   బాల్యం ‘

నవ్వుతూ ,  తుళ్లుతూ  , ఎగురుతూ

తోటివారితో ‘ ఆటలు ‘ .

 

ఆడపిల్లవి ‘ ఆ ‘  ఇకపకలేంటి

హెచ్చుస్వరంతో ‘ బామ్మ’  హెచ్చరింపు.

‘ చింతపిక్కలు , గచ్చకాయలు ‘ ఆడుకోవచ్చుగా  !

‘ అమ్మమ్మ , తాతయ్యల ‘ బుజ్జగింపు .

 

ఆడపిల్లవి ‘ పెద్ద పెద్ద చదువులెందుకు   ?

ఉద్యోగాల పేరుతో ‘ ఊర్లు ‘  తిరగటమెందుకు  ?

అమ్మ ‘ ప్రేమపూర్వక లాలింపు ’.

 

సినిమాలు , షికార్లు అంటూ  ,

స్నేహితులతో తిరిగి ‘ పరువుతీయకు  

అన్నయ్య ‘ అధికారస్వరం  ’ .

 

“ ఏ ఈడుకు ఆ ఈడు ముచ్చటన్నట్లు  

బుద్ధిగా తలవంచుకొని

చెప్పిన వాడితో   మూడుముళ్లు  వేయించుకో

నాన్న బాధ్యతతో కూడిన ‘ హితవచనాలు ‘ .

 

ఇక్కడ నాకు నచ్చినట్లు నీ ‘ కట్టు బొట్టు ‘   ఉండాలి

కొత్తగా వచ్చిన భర్త ‘ హోదాలో  ‘   బోధన .

 

ఆడబడుచును ‘ అక్కగా  ‘ ,

మరిదిని ‘ తమ్ముడుగా  ‘ ,

“  ఏ లోటూరాకుండా చూసుకోవాలి  

అత్తమామల ‘ మనసైన మాట ’.

 

ఇంటివారితోపాటు ‘ ఇరుగు పొరుగువారి 

కష్టసుఖాల్లో పాలుపంచుకోవాలి

చుట్టుపక్కలవారి ‘ ఉచిత సలహా  ’ .

 

అమ్మా !  నీకేం  ‘ తెలియదు  

మేము చెప్పినట్టు విను

“ పాతబడిన పోకడలతో మాకు తలవంపులు తేకు 

పిల్లల ‘ అసహన ’  వచనాలు  .

 

అటు పెద్దల  బుద్ధులు ’  , ఇటు పిన్నల ‘ సుద్దులు 

అందరి అభిప్రాయాలకి  , అజమాయిషీలకి లొంగి

నా  ‘ ఇష్టాలను ’  పట్టించుకోవాలని తెలియక

ఎవరికి కావలసినవి వారికి అందిస్తూ

మరబొమ్మగా  ,  స్పందన లేని ‘ మనిషిలా  ’  మలచబడ్డాను  .

 

ఏ విభాగంలోను నాకు ఎవరూ ‘ పోటీ ‘  లేరు.

‘ అవార్డులకు   కొదువలేదు

ఉత్తమ ఇల్లాలు --  బంధువుల   కితాబు  

మా అమ్మ చాలా ‘ మంచిది ’  పిల్లల మెచ్చుకోలు

  “ శిలను  ‘ మనిషిగా  ’  మార్చిన రామజన్మ భూమిలో  

మనిషిని ‘ శిలగా  ’  మార్చగల

రామభక్తులెందరో  !

     *****

No comments:

Post a Comment

Pages