వరంలాంటి జీవితం - అచ్చంగా తెలుగు
వరంలాంటి జీవితం
-ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు


ఎప్పుడన్నా..
కాస్త సమయం చిక్కినప్పుడు
మనసు తోటలో అలా అలా విహరిస్తే
అందమైన పూలమొక్కలు
గంధపు సువాసనలు
విరిసిన ఇంద్రధనుస్సులు
కోకిల కూజితాలు
నడయాడే నెమళ్లు
ఓహ్! నా మనస్సే స్వర్గమన్నది 
అనుభవంలోకి వస్తుంది
ఈ మధురానుభూతి కోసం 
నేనెంత కష్టపడ్డానో..
ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి
మనసులోకి ముళ్లూ, రాళ్లూ చేరకుండా
మురికినీళ్లకు ఆవాసం కాకుండా 
కౄర జంతువులు విహరించకుండా
అప్రమత్తంగా ఉన్నాను
అందుకే
తనువూ మనసుల ప్రశాంతతతో
వరంలాంటి జీవితాన్ని 
సంతోషంగా అనుభవిస్తున్నాను
అనుభూతిస్తున్నాను.

***

No comments:

Post a Comment

Pages