నా పదములో ఒదిగినా భావమా

ఆర్.చంద్రమౌళి 

                   

పల్లవి  :               ప్రణయమా నా ప్రాణమా             װ ప్రణయమా װ

                                        పలుకవే నా హృదయమా           װ పలుకవే װ

                     నా పదములో ఒదిగినా భావమా

                                         నను కవినిగా చేసినా బంధమా  װ ప్రణయమా װ

చరణం :1         ఆనాటి నుండీ ఈనాటి వరకు

                         నాలాంటి నిన్ను నే చూడలేదు

                        నిద్రాణమైన నా అంతరంగం

                        నీ ప్రేమతాకి చిగురించె మళ్ళీ

                        నీలోన నేను ఉన్నానొలేనో

                        నా అంతరంగం తొలిచింది నన్ను

                        నా ప్రేమనీకు వినిపించలేక

                        ఈ పాట రచన చేసింది మనసు

                                                  సఖివై చెలివై వినలేవా.....           װ ప్రణయమా װ

చరణం :2              లేచింది మొదలు నిదురించు వరకు

                        నీ జ్ఞాపకాలే ఎదురేగుతుంటే

                        గతమంత చెరిపే నీ ప్రేమ తీపి

                        నాలోన చేరి నను ముంచుతుంటే

                        మనసంత తెరచి వేచాను నీకై

                        నాతోని నువ్వు జతచేరు వరకు

                        ఏ జన్మవరమో నీ ప్రేమ ఫలము

                        ఈనాటి నన్ను శ్రుతి చేసినావు

                                                 సఖివై చెలివై వినలేవా.....           װ ప్రణయమా װ

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top