అచ్చంగా తెలుగు: పెయ్యేటి రంగారావు
Showing posts with label పెయ్యేటి రంగారావు. Show all posts
Showing posts with label పెయ్యేటి రంగారావు. Show all posts

బామ్మగారి వీలునామా

5:58 PM 0
బామ్మగారి వీలునామా పెయ్యేటి రంగారావు           ఆఫీసులో గొడ్డు చాకిరీ చేసి, ట్రాఫిక్ లో ఒళ్ళు హూనం చేసుకుని, పట్నంలోని కాలుష్యాన్నం...
Read More

గోదావరి పుష్కరాలు

6:19 PM 0
గోదావరి పుష్కరాలు పెయ్యేటి రంగారావు మొత్తం రాశులు పన్నెండు. నవగ్రహాలలో ఒకరైన గురుడు ఒక్కక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంట...
Read More

రారా నా ప్రియతమా !

5:32 PM 0
రారా నా ప్రియతమా ! (విరహోత్కంఠిత భాగేశ్వరి రాగంలో వెళ్ళబోసుకుంటున్న గోడు) కవితకు వాడిన బొమ్మ : ఆర్టిస్ట్ ఉదయ్ కుమార్ మార్లపుడి  ...
Read More

Pages