అచ్చంగా తెలుగు: ముఖాముఖి
Showing posts with label ముఖాముఖి. Show all posts
Showing posts with label ముఖాముఖి. Show all posts

నెచ్చెలులు నిర్వహించే - అన్నమయ్య పద యజ్ఞం

12:33 AM 0
నెచ్చెలులు నిర్వహించే  - అన్నమయ్య పద యజ్ఞం భావరాజు పద్మిని  పెళ్ళైన స్త్రీలు - ఇక ఇల్లు, పిల్లలు, సంసారమే తమ ప్రపంచమనుకుని, జీవితం...
Read More

అందరినీ అక్కున చేర్చుకునే అమృత మూర్తి - గొల్లమూడి సంధ్య

2:43 PM 1
అందరినీ అక్కున చేర్చుకునే అమృత మూర్తి - గొల్లమూడి సంధ్య  భావరాజు పద్మిని. ‘మానవసేవే మాధవసేవ’ అంటారు. మనందరం గుడికి వెళ్లి, దైవాని...
Read More

Pages