అచ్చంగా తెలుగు

మానసవీణ – 49

9:33 AM 0
  మానసవీణ – 49 దాసు శ్రీహవిష   అప్పలనాయుడు ఆ గూడానికి నియంత లాంటివాడు. గూడెం ప్రజలకి ప్రభుత్వం ద్వారా అందే ఏ పథకాన్ని , సొమ్ముని వాళ్...
Read More

‘తూర్పు తీరంలో తెలుగు రేఖలు’ - పుస్తక సమీక్ష

8:45 AM 0
‘ తూర్పు తీరంలో తెలుగు రేఖలు’ - పుస్తక సమీక్ష     ఆచార్య ఎస్వీ సత్యనారాయణ   ఆస్ట్రేలియాలో అరవై వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న తెలుగు ప్రజల స...
Read More

Pages