అచ్చంగా తెలుగు: july2020
Showing posts with label july2020. Show all posts
Showing posts with label july2020. Show all posts

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 32

7:05 PM 0
జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 32 చెన్నూరి సుదర్శన్ (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్లోకి జారి...
Read More

శివం - 65

6:35 PM 0
శివం - 65 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్ (హర సిద్దుడు చెక్కిన శిల్పాలు కుంభయ్య చూసి, తన గతం తెలుసుకుని, తానే ఒక అవకాశం ఇవ్వ తలచ...
Read More

అటక మీది మర్మం-32

5:51 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) -  32 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : గొర్తి వేంకట...
Read More

కాలం కలిసొచ్చింది!

5:46 PM 0
కాలం కలిసొచ్చింది! శేష కల్యాణి   'హమ్మయ్య! ఇవాళ శనివారం! ఈయన ఆఫీసుకి సెలవు రోజు కాబట్టి కొంచెం ప్రశాంతంగా వంట చెయ్యచ్చు!'...
Read More

చిన్నవాళ్ళు

5:31 PM 0
                                        చిన్నవాళ్ళు                                           రామలక్ష్మి అవసరాల  కాలింగ్ బెల్లు కూ...
Read More

జోక్స్

5:19 PM 0
జోక్స్  తురగా శివరామవేంకటేశ్వర్లు 1. భార్య : ఏమండీ మీరువండిన ఈ ముద్ద  పప్పు కమ్మగా ఉండాలిగానీ పుల్లగా కుంచెం తియ్యగా ఉందేమి...
Read More

మనసే మందిరం

5:17 PM 0
  మనసే మందిరం  (మా జొన్నవాడ కథలు - 6) - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య "కుండలయ్యా! కుండలూ... కుండలూ... కుండలూ... జొన్నాడ...
Read More

Pages