అచ్చంగా తెలుగు: పుస్తక పరిచయం
Showing posts with label పుస్తక పరిచయం. Show all posts
Showing posts with label పుస్తక పరిచయం. Show all posts

తిరోగమన కవిత్వానికి

6:22 PM 0
తిరోగమన కవిత్వానికి అడ్డుకట్ట పడాలి తక్కెడశిల జాని బాషా  అంగులూరి అంజనీ దేవి గారు నవల రచయిత్రిగా తెలుగు సాహిత్యానికి సుపరిచితు...
Read More

పిపాసి -పుస్తక సమీక్ష

12:21 AM 0
పిపాసి -పుస్తక సమీక్ష  భావరాజు పద్మిని  కొందరికి కళ అభ్యసిస్తే వస్తుంది. కాని కొందరికి స్వాభావికంగా అబ్బుతుంది. మంచి శైలి కొందరిక...
Read More

కవితా కోకిల

6:29 AM 0
కవితా కోకిల - పుస్తక సమీక్ష   తక్కె డశిల జానీ బాషా  అవును తన మనసు చిన్న పిల్లల నవ్వు లాంటింది నేను కలిసింది రెండే సార్లు క...
Read More

తేనెలాంటి కవిత్వం

8:26 AM 0
తేనెలాంటి కవిత్వం అఖిలాశ ఆ కవయిత్రి సున్నితమైన కవిత్వాన్ని హృదయంతరాళలో నింపి, ఆనందపు లోకంలో విహరించేలా చేస్తారు. ఆమె కేవలం ...
Read More

అక్షర చినుకులు

12:25 AM 0
అక్షర చినుకులు  ...అఖిలాశ   శ్రీ బండికల్లు జమదాగ్ని గారు రాసిన 'మట్టి నా చిరునామా' కవిత సంపుటి సాయంత్రం వేళ వర్షం కురిసినప...
Read More

అక్షరాల కవిత్వమే

6:53 PM 0
అక్షరాల కవిత్వమే పుస్తక సమీక్ష - డా.తాడేపల్లి పతంజలి ప్రసిద్ధమయిన ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ బుడుగు పాత్రసృష్టికి ప్రసిద్ద ఆంగ్ల కార్టూను...
Read More

Pages