అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

బసవ పురాణం -8

6:40 PM 0
పురాణ కధలు   - బసవ పురాణం - 8 పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి  గొల్ల అవ్వని కాపాడిన బసవేశ్వరుడు బిజ్జలరాజు ఆస్ధానంలో బసవేశ్వరుడు మంత్రిగా వున్న రోజులు. ...
Read More

నరకాసురుని కుమారుడైన భగదత్తుడు

1:59 PM 0
  నరకాసురుని కుమారుడైన భగదత్తుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  భగదత్తుడు మహాభారతము లో తక్కువగా పేర్కొనబడ్డ పాత్ర. ఇతను  తూర్పు   ప్రాంతానికి చె...
Read More

బసవ పురాణం - 3

8:59 AM 0
పురాణ కధలు బసవ పురాణం - 3 -పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 4.  మేక పెంటిక లింగమగుట భక్తి అంటే మడికట్టుకుని పూజలు చెయ్యటం, అందరినీ పిలిచి ఆర్భాటం చెయ్యటం...
Read More

దుర్గా సప్త శతి

7:06 PM 0
'దుర్గా సప్త శతి  ' - సుజాత.పి.వి.ఎల్   దుర్గా సప్త శతి కర్మ, భక్తి, జ్ఞానముల త్రివేణి సంగమం. దుర్గాదేవి కృపను విశదపరుచు చక్కని ఇతిహ...
Read More

పురాణ కథలు -1

5:11 PM 0
  పురాణ కధలు -1   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి బసవ పురాణం మా నాన్నగారు కీ.శే శ్రీ పులిగడ్డ జనార్దనరావుగారికి ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు కొని చదివే అభిరుచి ...
Read More

దైవం మనుష్య రూపేణ

7:56 PM 0
దైవం మనుష్య రూపేణా కురుగంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి పూర్వం జగన్నాధపురం అనే గ్రామములో నరసింహశాస్త్రి యనే బ్రాహ్మణుడుండేవాడు. ఆయన చాలా మంచి అనుష్టా...
Read More

శ్రీ విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

6:43 PM 0
విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం ఆది శంకరాచార్యులు తెలుగు వివరణ: భావరాజు పద్మిని  భుజంగ ప్రయాత ఛందస్సులో ఆది శంకరాచార్యుల వారు రాసిన అనేక స్తోత్...
Read More

కనకదాసులు

12:57 AM 0
   కనకదాసులు ఆదూరి హైమవతి         ఒకానొక సమయంలో వైకుంఠం లో విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి తీరిగ్గా హాస్య సంభాషణ చేసుకుంటున్న సందర్భంలో అక్కడికి వ...
Read More

Pages