కార్టూన్లు - జయదాస్ కార్టూన్లు - జయదాస్

  కార్టూన్లు - జయదాస్ 

Read more »

అమ్మ గురించి అమ్మ గురించి

అమ్మ గురించి......    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మగురించి ఆలోచించనివాడు ఆనందంగా ఉండలేడు. అమ్మాఅని నోరారా పిలువనివాడ...

Read more »

కావాలంటే కావాలంటే

కావాలంటే...   పారనంది  శాంతకుమారి ఆహారం కావాలంటే అమ్మను అడగాలి ఉద్యోగం కావాలంటే నాన్నను అవలోకించాలి వికాసం కావాలంటే గురువును...

Read more »

నేను గెలిచాను నేను గెలిచాను

"నేను గెలిచాను" వాసం నాగరాజు  నాకెంతో గర్వంగా ఉంది నేనోడిపోయాను. గెలిచిన నేను నాచుట్టూ సమూహం ...

Read more »

తెలుగు భాష ఎంతవరకు, ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? తెలుగు భాష ఎంతవరకు, ఎందుకు నేర్చుకోవాలి?

తెలుగు భాష ఎంతవరకు, ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? డా.ఎ.సుబ్బారావు  ఉదయం ఎనిమిది గంటలయింది.  శరత్ కాలంలో సూర్యకిరణాలు వేడిగా అనిపించడం ల...

Read more »

అష్ట కష్టాల చుట్టాల లిస్ట్ అష్ట కష్టాల చుట్టాల లిస్ట్

  ' అష్ట కష్టాల చుట్టాల లిస్ట్ ’  బి.వి.సత్య నాగేష్, 9849064614 (ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు, మైండ్ ఫౌండేషన్ అధినేత)           వ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top