డా.మాడుగుల బృహత్ శతావధానం డా.మాడుగుల బృహత్ శతావధానం

డా.మాడుగుల బృహత్ శతావధానం మల్లాది వేంకట గోపాలకృష్ణమూర్తి  అవధానం. జ్ఞాపక శక్తికి ప్రతీకయైన బృహద్ ప్రక్రియ. ఆ అవధానాన్ని ఆశగా, ...

Read more »

ఉక్కు మహిళ - అర్చన చిగుళ్ళపల్లి ఉక్కు మహిళ - అర్చన చిగుళ్ళపల్లి

ఉక్కు మహిళ - అర్చన చిగుళ్ళపల్లి  భావరాజు పద్మిని  స్త్రీలో అపరిమితమైన శక్తి సామర్ధ్యాలున్నాయి. ఒక జీవనది సాగరాన్ని చేరేముందు, ఎ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top