శివం - 48 శివం - 48

శివమ్మ కధ -21 శివం -48 రాజ కార్తీక్  (పాయసం అంతా ఒలికిపోయింది ..కానీ శివమ్మ కనులలో ఆనందం ..) నేను ఇంకా చిన్న పిల్లాడిగానే ...

Read more »

ఎప్పటికీ మరచిపోలేని మన  మాండొలిన్  శ్రీనివాస్ ఎప్పటికీ మరచిపోలేని మన మాండొలిన్ శ్రీనివాస్

ఎప్పటికీ మరచిపోలేని మన  మాండొలిన్  శ్రీనివాస్ మధురిమ భాషలన్నిటికీ సంస్కృత భాష మూలం అని ఎలా ఐతే అంటామో ప్రపంచంలొ గల వేరు వేరు సంగ...

Read more »

ఆడాళ్ళూ !! మీకు జోహార్లు ఆడాళ్ళూ !! మీకు జోహార్లు

ఆడాళ్ళూ !!  మీకు  జోహార్లు. ఆలూరు కృష్ణ ప్రసాద్  సాయంత్రం  మొహం ముట ముట లాడించుకుంటూ ఇంటికి  వస్తాడు భర్త. "ఉదయం నా  బట్టలు...

Read more »

శ్రీమద్భగవద్గీత -27 శ్రీమద్భగవద్గీత -27

  ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీమద్భగవద్గీత -27                                                                             రెడ్లం రాజగోపాలరావు...

Read more »

కార్టూన్లు - జె.నరసింహమూర్తి కార్టూన్లు - జె.నరసింహమూర్తి

కార్టూన్లు - జె.నరసింహమూర్తి 

Read more »

 వాడినెవరికైనా చూపించండ్రా వాడినెవరికైనా చూపించండ్రా

  "వాడినెవరికైనా చూపించండ్రా" వాసం నాగ్రాజ్... బొడ్డుకోసిన మరునాడే కేర్ సెంటర్లో కేర్ మన్నోడు. తల్లి ఒ...

Read more »

ఓ పశ్చాత్తాపమా! ఓ పశ్చాత్తాపమా!

ఓ పశ్చాత్తాపమా! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ముందుచూపు లేక చేయరానివెన్నో చేశాక అసలుచూపుతోచూడరానివెన్నోచూశాక ఫలితంగాజర...

Read more »

మంత్రసాని మంత్రసాని

  మంత్రసాని జయంతి  వాసరచెట్ల ఆ చేతులతో ఎన్నిపురుళ్ళుపోసి  ఎన్ని పసి ప్రాణాలకు ఈ ప్రపంచం చూపించిందో...!! తన చేతుల్ల...

Read more »

ఎత్తైన పర్వతాలను అధిరోహించిన ,లోతైన సముద్రాలను ఈదిన సాహస నారీ మణులు ఎత్తైన పర్వతాలను అధిరోహించిన ,లోతైన సముద్రాలను ఈదిన సాహస నారీ మణులు

ఎత్తైన పర్వతాలను అధిరోహించిన ,లోతైన సముద్రాలను ఈదిన సాహస నారీ మణులు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు    పర్వతారోహణ, సముద్రాలలో ఈదటం,స్కైయ...

Read more »

వేములవాడ శ్రీరాజరాజేశ్వర శతకము - ఫోతేదార్ కేశవాచార్య వేములవాడ శ్రీరాజరాజేశ్వర శతకము - ఫోతేదార్ కేశవాచార్య

వేములవాడ శ్రీరాజరాజేశ్వర శతకము - ఫోతేదార్ కేశవాచార్య దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవిపరిచయం ఈ శతకకర్త శ్రీకేశవాచార్యులవారు ' రసప్ర...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top