డా.మాడుగుల బృహత్ శతావధానం డా.మాడుగుల బృహత్ శతావధానం

డా.మాడుగుల బృహత్ శతావధానం మల్లాది వేంకట గోపాలకృష్ణమూర్తి  అవధానం. జ్ఞాపక శక్తికి ప్రతీకయైన బృహద్ ప్రక్రియ. ఆ అవధానాన్ని ఆశగా, ...

Read more »

ఉక్కు మహిళ - అర్చన చిగుళ్ళపల్లి ఉక్కు మహిళ - అర్చన చిగుళ్ళపల్లి

ఉక్కు మహిళ - అర్చన చిగుళ్ళపల్లి  భావరాజు పద్మిని  స్త్రీలో అపరిమితమైన శక్తి సామర్ధ్యాలున్నాయి. ఒక జీవనది సాగరాన్ని చేరేముందు, ఎ...

Read more »

శివం - 48 శివం - 48

శివమ్మ కధ -21 శివం -48 రాజ కార్తీక్  (పాయసం అంతా ఒలికిపోయింది ..కానీ శివమ్మ కనులలో ఆనందం ..) నేను ఇంకా చిన్న పిల్లాడిగానే ...

Read more »

ఎప్పటికీ మరచిపోలేని మన  మాండొలిన్  శ్రీనివాస్ ఎప్పటికీ మరచిపోలేని మన మాండొలిన్ శ్రీనివాస్

ఎప్పటికీ మరచిపోలేని మన  మాండొలిన్  శ్రీనివాస్ మధురిమ భాషలన్నిటికీ సంస్కృత భాష మూలం అని ఎలా ఐతే అంటామో ప్రపంచంలొ గల వేరు వేరు సంగ...

Read more »

ఆడాళ్ళూ !! మీకు జోహార్లు ఆడాళ్ళూ !! మీకు జోహార్లు

ఆడాళ్ళూ !!  మీకు  జోహార్లు. ఆలూరు కృష్ణ ప్రసాద్  సాయంత్రం  మొహం ముట ముట లాడించుకుంటూ ఇంటికి  వస్తాడు భర్త. "ఉదయం నా  బట్టలు...

Read more »

శ్రీమద్భగవద్గీత -27 శ్రీమద్భగవద్గీత -27

  ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీమద్భగవద్గీత -27                                                                             రెడ్లం రాజగోపాలరావు...

Read more »

కార్టూన్లు - జె.నరసింహమూర్తి కార్టూన్లు - జె.నరసింహమూర్తి

కార్టూన్లు - జె.నరసింహమూర్తి 

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top