నెత్తుటి పువ్వు - 2 నెత్తుటి పువ్వు - 2

నెత్తుటి పువ్వు - 2 మహీధర శేషారత్నం   (రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన అమ్మాయిని తన స్నేహితుడి గది...

Read more »

శ్రీథరమాధురి - 56 శ్రీథరమాధురి - 56

శ్రీథరమాధురి -56 (జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం గురించి పూజ్య గురూజీ అమృత వాక్కులు ) 'Know' అనేది చాలా అందమైన పదం. మధ్యలో ఉన్న రెండు ...

Read more »

రఘుకులతిలక శతకము -దిట్టకవి రామచంద్రకవి రఘుకులతిలక శతకము -దిట్టకవి రామచంద్రకవి

రఘుకులతిలక శతకము -దిట్టకవి రామచంద్రకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవిపరిచయం: దిట్టకవి రామచంద్రకవి గురించి మనం ఈ కవి వ్రాసిన ...

Read more »

శ్రీమద్భగవద్గీత -24 శ్రీమద్భగవద్గీత -24

ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీమద్భగవద్గీత -24 రెడ్లం రాజగోపాలరావు 10 వ అధ్యాయము:  విభూతియోగము మహర్షయస్సప్తపూర్వే చత్వారోమనవస్త ధా ...

Read more »

తీరం దాటిన బతుకులు తీరం దాటిన బతుకులు

తీరం దాటిన బతుకులు మా బాపట్ల కధలు -28 భావరాజు పద్మిని బాపట్ల దగ్గరలో ఉన్న సూర్యలంక సముద్రం ఒడ్డున కూర్చుని, అలల వెనుక లీలగా కనిప...

Read more »

నాకు నచ్చిన నా కధ (ఇదీ నా కధే)---బ్రహ్మోపదేశం నాకు నచ్చిన నా కధ (ఇదీ నా కధే)---బ్రహ్మోపదేశం

నాకు నచ్చిన నా కధ (ఇదీ నా కధే) -బ్రహ్మోపదేశం  శారదాప్రసాద్  B.Sc ఆఖరి సంవత్సరం పరీక్షలు సమీపిస్తున్న సమయంలో ఇతర కార్యకలాపాల మీద దృ...

Read more »

కార్టూన్లు -నరసింహ మూర్తి కార్టూన్లు -నరసింహ మూర్తి

కార్టూన్లు -నరసింహ మూర్తి 

Read more »

 శ్రీ రామ కర్ణామృతం - 45 శ్రీ రామ కర్ణామృతం - 45

                                        శ్రీరామకర్ణామృతం - 45   సిద్ధకవి   డా.బల్లూరి ఉమాదేవి 31.శ్లో:దనుజతిమిర భానుం తాపసై...

Read more »

అంతర్లీనం అంతర్లీనం

అంతర్లీనం.... తిమ్మన సుజాత  కలత నిదురలో మూసిన రెప్పల మాటున .. అంతరంగాన్ని మధించి..ఆత్మతో సంయోగం చెందుతూ .. ఆలోచనా తరంగా...

Read more »

చౌరస్తాలో దీపస్తంభం చౌరస్తాలో దీపస్తంభం

చౌరస్తాలో దీపస్తంభం నాగ్రాజ్.... నడిరేయి సాగరతీరాన ఎవరూ లేరని  సిగ్గు వలువలు వొలిచేసి ఆశలతలుపులు తెరిచేసి వలపుల...

Read more »

స్వతంత్ర భారత దేశానికి మొట్టమొదటి ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి :అమృత్ కౌర్ స్వతంత్ర భారత దేశానికి మొట్టమొదటి ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి :అమృత్ కౌర్

స్వతంత్ర భారత దేశానికి మొట్టమొదటి ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి :అమృత్ కౌర్ అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు     పంజాబ్ లోని కపుర్తలా రాకుమారి అ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top