శ్రీ మద్భగవద్గీత - 23 శ్రీ మద్భగవద్గీత - 23

శ్రీ మద్భగవద్గీత - 23 9 వ అధ్యాయం -  రాజ విద్యా రాజ గుహ్య యోగము                                                                       ...

Read more »

శివం -42 శివం -42

శివం -42 శివమ్మ కధ -15 రాజ కార్తీక్ (నేను మా అమ్మ దగ్గర పసి బాలుని వలె సేద తీరుతున్నా ...) ఇప్పుడే మా అమ్మ నాకు స్నాన...

Read more »

కరువు సీమలో అతివృష్టి కరువు సీమలో అతివృష్టి

కరువు సీమలో అతివృష్టి లక్ష్మీ రాఘవ  “ఎంకీనా సెయ్యి పట్టుకోరా...పడిపోతాను” అన్న అవ్వ చెయ్యిపట్టుకుని కాళ్ళకింద తోసుకు పోతున్న నీళ...

Read more »

శ్రీ రామ కర్ణామృతం - 43 శ్రీ రామ కర్ణామృతం - 43

శ్రీరామకర్ణామృతం -  సిద్ధకవి డా.బల్లూరి ఉమాదేవి చతుర్థాశ్వాసము. 11. శ్లో: రక్తం భోరుహలోచనం కువలయ శ్యామం కపోలం ధన...

Read more »

ఇదెక్కడి న్యాయం ఇదెక్కడి న్యాయం

ఇదెక్కడి న్యాయం రమేష్ బాబు  ఆ రోజు పొద్దున తను విన్నవిషయాన్ని తలచుకుంటూ లలిత దిగ్భ్రమ చెందింది.  దాని గురించి ఆలోచించే కొద్దీ ఆమెక...

Read more »

గొప్పవారి పేదరికం గొప్పవారి పేదరికం

గొప్పవారి పేదరికం ఆండ్ర లలిత  రాహుల్ మాట కాస్త కటువు. ఆ రోజు రాహుల్ పుట్టినరోజు. మంచి ధగ ధగ మెరిసిపోయే దుస్తులు వేసుకున్నాడు. రో...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top