‘రజని’ అనే బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు ‘రజని’ అనే బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు

‘ రజని ’ అనే బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు పోడూరి శ్రీనివాసరావు  బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ,  గాయకుడు ,  వాగ్గేయకారుడు ,  స్వరకర్త... లలితసంగ...

Read more »

సుడోకు పజిల్ -13 సుడోకు పజిల్ -13

సుడోకు పజిల్ -13 Courtesy:  G Parvathesam website:  http://www.gjrbooks.com/ గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చ...

Read more »

కార్టూన్లు -నరసింహమూర్తి కార్టూన్లు -నరసింహమూర్తి

కార్టూన్లు -నరసింహమూర్తి 

Read more »

కార్టూన్లు - తోటా రాజేంద్రబాబు కార్టూన్లు - తోటా రాజేంద్రబాబు

కార్టూన్లు - తోటా రాజేంద్రబాబు 

Read more »

ఈ దారి మనసైనది -5 ఈ దారి మనసైనది -5

ఈ దారి మనసైనది -5 అంగులూరి అంజనీదేవి anjanidevi.novelist@gmail.com angulurianjanidevi.com (జరిగిన కధ: మెడికల్ కాలేజీలో...

Read more »

జర్నీ ఆఫ్ ఏ టీచర్ -5 జర్నీ ఆఫ్ ఏ టీచర్ -5

                                          జర్నీ ఆఫ్ ఏ టీచర్ -5 చెన్నూరి సుదర్శన్ (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూ...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top